Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Kruisweg en boeteviering Utrechtse bedevaart

Kruisweg en boeteviering Utrechtse bedevaart

In een opnieuw regenachtig Lourdes startten de Utrechtse pelgrims op maandagochtend om 8.30 uur met het lopen van de Kruisweg. Een deel van de bedevaartgangers koos daarbij voor de droogte van de kleine Kruisweg in de Pius X basiliek, maar een aanzienlijke groep trotseerde de elementen en liep de kleine Kruisweg buiten of de Grote Kruisweg, een route van anderhalve kilometer bergop. Die laatste groep splitste zich vanwege de omvang op in kleinere eenheden, die biddend en zingend van statie naar statie liepen. Priesters en pastoraal werkers hielden bij elke statie een overweging. Het lopen van de Kruisweg werd gevolgd door een boeteviering met biecht in de ondergrondse Pius X basiliek.

Aartsbisschop Eijk benadrukte in zijn korte inleiding bij deze boeteviering het belang van het sacrament van boete en verzoening. Zeker een bedevaart kan mensen open stellen en toegankelijk maken voor dit sacrament, aldus mgr. Eijk, een sacrament dat na een periode ’in onbruik’ te zijn geweest nu weer aan bekendheid wint.
Tijdens de boeteviering konden de Utrechtse pelgrims een kruisteken maken met water uit de Lourdesbron, “ten teken van ons geloof in Gods vergeving”.

‘Gesprek met God’
Diaken Marc Brinkhuis beschreef in zijn overweging de weg die hij zelf heeft afgelegd naar het sacrament van boete en verzoening: zoals zovelen van zijn generatie is hij er niet mee opgegroeid, “en het was een proces van maanden eer ik zover was dat ik ging biechten bij een priester.” Maanden waarin hij steeds twijfelde of hij die stap moest zetten. Een goede stap, zo stelde hij achteraf vast: “een biechtgesprek met een priester is een gesprek met God, want de priester luistert met de oren van God en met het hart van God.”
Hij illustreerde het sacrament van boete en verzoening met het troebele water dat vroeger in de grot opborrelde, en waar Bernadette op aanwijzing van Maria in was gaan graven op zoek naar schoon water. Dat proces van in het reine komen met jezelf speelt zich ook af bij het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening: het troebele water in jezelf maakt plaats voor helder water. Wie wilde kon na de boeteviering het sacrament van boete en verzoening ontvangen, vele tientallen pelgrims maakten van die gelegenheid gebruik. Maar ook tijdens de overige dagen van deze Utrechtse Lourdesbedevaart is er dagelijks mogelijkheid om dit sacrament te ontvangen.
Klik hier voor de volledige tekst van de overweging van diaken Brinkhuis.

Na afloop van de boeteviering bleek de lucht opgeklaard, en bij het verlaten van de ondergrondse basiliek troffen de pelgrims het heiligdom badend in het zonlicht aan. Morgen is de eucharistieviering bij de Grot live te volgen via Lourdes tv.