Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Viering in Rosaire en Lichtprocessie

Viering in Rosaire en Lichtprocessie

In de fraaie Rozenkransbasiliek (de Rosaire) vierden de Utrechtse pelgrims in Lourdes op maandagmiddag 27 april om 16.30 uur de eucharistie. ’s Avonds liepen de ruim 1.000 bedevaartgangers mee in de Lichtprocessie. In de evangelielezing stond ’s middags de bruiloft te Kana centraal (Joh. 2,1-12), een tekst waarnaar aartsbisschop Eijk in zijn homilie teruggreep. Jezus verricht tijdens dit bruiloftsfeest zijn eerste publieke wonder: hij verandert water in wijn. “Is dat nu de beste intentie om te vervullen?, zullen zeker zieke mensen zich bij deze tekst afvragen,” zo stelde mgr. Eijk. Is er niet iets belangrijkers te doen dan water in wijn in veranderen?

Maar het zou een regelrechte ramp geweest zijn als de echtelieden tijdens hun bruiloftsfeest zonder wijn kwamen te zitten, aldus mgr. Eijk. “Het ging hen niet om een glaasje wijn meer of minder, het ging om hun sociale aanzien. Een tekort aan wijn zou hen nog jaren nagedragen worden.” En zieken en gehandicapten weten als geen ander hoe erg een sociaal isolement kan zijn: “Ze kunnen soms de deur niet meer uit waardoor hun sociale kring steeds kleiner wordt en soms ontvangen ze zelfs helemaal geen bezoek meer. Het bruiloftsfeest te Kana staat dus dichter bij ons leven dan we misschien zouden denken,” zo benadrukte de aartsbisschop in zijn homilie.
Voor de bedevaartgangers is deze tekst extra belangrijk: het was het eerste openlijke wonder dat Jezus verrichte, waardoor hij voor het eerst ook als Messias was te herkennen. En hij verrichte dit wonder heel duidelijk op voorspraak van Maria – “zij vraagt hem in te grijpen, en niet zo zuinig ook.De tekst heeft het over waterkruiken van twee of drie metreten. Dat is een oude maat, omgerekend zorgde Jezus voor 600 liter wijn. Maar wat opvallend is: Hij lijkt dit wonder tegen heug en meug te verrichten. Tegen zijn moeder zegt Jezus in eerste instantie: ’Nog is mijn uur niet gekomen.’ Wat als Maria Hem niet had gevraagd om in te grijpen? Uiteindelijk verricht Hij het wonder niet tegen heug en meug, maar grijpt Hij in op voorspraak van Maria. En dat was bij de bruiloft in Kana niet voor het laatst: Maria komt voor ons nog steeds tussenbeide bij Jezus.”

‘Nieuwe smaak in het leven’
Nu nog steeds legt ze onze nood bij Hem neer, benadrukte mgr. Eijk, “hier in Lourdes is al een aantal wonderen gebeurd. Niet veel, maar tijdens zijn leven heeft Hij ook maar weinig mensen genezen. Niet alles waarom we vragen wordt verhoord zoals we dat willen, maar bij de eeuwige verrijzenis worden wél al onze gebeden om genezing verhoord.”
Leunt Jezus tot die tijd achterover? Nee, zo onderstreepte de aartsbisschop, “mensen komen bemoedigd en gesterkt uit Lourdes terug. God kan een nieuwe smaak in het leven geven. Wij hebben bij het doopsel en het vormsel al de smaak van het geloof gekregen, maar dat kan verslappen en zelfs verloren gaan. In het persoonlijk leven, maar ook in de samenleving: kijk naar Europa, waar de smaak voor het geloof bijna verdwenen is. De smaak in het leven kan ook worden vergald door een ziekte of handicap, maar God kan die smaak in het leven en het geloof weer verdiepen, in ons persoonlijk leven en in Europa, op voorspraak van Maria.”
Tijdens deze eucharistieviering legde Marc Oortman, priesterstudent van het Ariënskonvikt, zijn geloofsbelijdenis en eed van trouw af: hij wordt op 10 mei diaken gewijd, in november gevolgd door zijn priesterwijding.

Ook bij priesters kan in de loop der jaren hun smaak voor het priesterschap verflauwen. Bijna altijd gebeurt dat volgens mgr. Eijk omdat de smaak in het gebed, het contact met de Levende Heer verloren is gegaan. “De Heer die ons roept, weet ook ons aanhoudende gebed te verdiepen, ook in het priesterschap. Ik wens u allen dat het wonder van Kana zich herhaalt, en dat u door deze bedevaart een nieuwe smaak krijgt, door een verdiept geloof in de Verrezen Heer.”

’s Avonds trokken de Utrechtse pelgrims met de lange stoet pelgrims die de Lichtprocessie liepen. Aangevoerd door aartsbisschop Eijk en de vlaggendragers liep de stoet biddend en zingend over het heiligdom, kaarsjes in de hand.