Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Kardinaal Eijk bedankt 1.500 deelnemers Lourdesbedevaart

Kardinaal Eijk bedankt 1.500 deelnemers Lourdesbedevaart

In een brief aan de deelnemers van de bisdombedevaart naar Lourdes bedankt kardinaal Eijk de pelgrims voor hun deelname aan deze bedevaart. Kardinaal Eijk dankt met name ook de vele vrijwilligers die zich op diverse terreinen hebben ingezet voor het welslagen van deze bedevaart. “Bemoedigend was het grote aantal deelnemers, meer dan 1.500, onder wie ook veel jongeren en gezinnen. Ik heb warme herinneringen aan de gesprekken en ontmoetingen die ik met vele pelgrims mocht hebben,” aldus kardinaal Eijk.

“Graag begroeten wij u en jullie weer bij onze derde aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes in 2015. Het applaus waarmee de aankondiging van deze bedevaart werd ontvangen, doet ons hopen dat u en jullie ook in 2015 weer zullen deelnemen,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop. “Met deze brief hoop ik u en jullie allen duidelijk te maken dat ik zeer dankbaar en blij ben met deze tweede aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes. Ik vertrouw erop dat deze bedevaart vele goede vruchten zal dragen zowel bij ons allen als pelgrims alsook in de parochies van ons Aartsbisdom Utrecht. En dat alles natuurlijk vooral dankzij God, die ons allen door deze bedevaart Zijn zegen heeft gegeven en die het mogelijk heeft gemaakt dat wij met elkaar deze bedevaart hebben mogen meemaken en helpen doen slagen.”

Klik hier voor de volledige tekst van de brief van kardinaal Eijk.

Een aantal pelgrims heeft gevraagd of zij over de teksten van de preken kunnen beschikken die tijdens de bedevaart zijn gehouden. Deze zijn inmiddels na te lezen:

Preek rector Kuipers openingsviering (Roepingenzondag) 29 april 2012
Preek kardinaal Eijk Eucharistieviering 30 april 2012
Preek diaken Brinkhuis Boeteviering 30 april 2012
Preek rector Kuipers Boeteviering kinderen/jongeren 30 april 2012
Preek kardinaal Eijk Eucharistievering Grot 1 mei 2012
Preek vicaris Cornelissen viering met handoplegging 2 mei 2012
Preek mgr. Woorts viering met handoplegging kinderen/jongeren 2 mei 2012
Preek kardinaal Eijk zendingsviering 3 mei 2012
Preek mgr. Woorts Eucharistieviering 4 mei 2012