Aartsbisdom > Nieuws > Kerst- en Nieuwsjaarwens Utrechtse bisschoppen

Kerst- en Nieuwsjaarwens Utrechtse bisschoppen

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zijn hulpbisschoppen Th. Hoogenboom en H. Woorts en de medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht wensen u van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2020: “Wij zijn dankbaar voor de vele Kerstwensen die ons zijn gestuurd. Helaas is het niet altijd mogelijk om persoonlijk al deze wensen te beantwoorden. Daarom hierbij ook voor u Zalig Kerstmis en Gods zegen en vreugde voor 2020.”

Op de kerstkaart van het Aartsbisdom Utrecht is dit jaar een foto afgedrukt van ‘Aanbidding der Koningen’, een schilderij uit 1957 door Rosemarijn van der Does de Willebois. Dit werk is door de schilderes in 1958 geschonken aan het Aartsbisschoppelijk Museum. Deze collectie wordt beheerd door Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Jaar van de Eucharistie
De bisschoppen schrijven op de kerstkaart: “Onze Heer Jezus is voor ons geboren in Bethlehem. De naam ‘Bethlehem’ betekent ‘broodhuis’. Jezus zegt: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’ (Joh. 6, 51). In dit Jaar van de Eucharistie brengen wij Hem – tezamen met de Wijzen uit het Oosten – onze hulde en aanbidding, Hij die onze uiteindelijke vrede is.”
De gekozen tekst is in het kader van het Jaar van de Eucharistie. Dat startte op de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) en loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

Klik hier om de gehele kerstkaart te bekijken

 

Tags: