Aartsbisdom > Nieuws > Groet kardinaal Eijk bij begin Paastriduum

Groet kardinaal Eijk bij begin Paastriduum

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven voor alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2020. Deze traditionele groet is vorige week naar de parochies gestuurd, met het verzoek deze te publiceren op de eigen website. In zijn groet gaat kardinaal Eijk onder meer in op de coronacrisis en staat hij stil bij de Eucharistie.

Hij schrijft dat “de door de overheid getroffen maatregelen diep hebben ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

“Omdat Jezus op Witte Donderdag het sacrament van de Eucharistie heeft ingesteld en het lopende kerkelijk jaar voor het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie is, wil ik in deze groet, die gedateerd is op Witte Donderdag, graag met u stilstaan bij de Eucharistie,” aldus kardinaal Eijk.
“In onze tijd zitten veel mensen niet op de Eucharistie te wachten. De meerderheid is er niet (meer) mee vertrouwd. Het is voor de mensen die echt in de Eucharistie geloven veelal een pijnlijke ervaring dat hun familieleden, buren, bekenden en bijna iedereen in hun straat of wijk op dat kostbare moment verstek laten gaan. Het kan daarbij voor ons een troost en bemoediging zijn te beseffen dat we de Eucharistie niet alleen voor onszelf vieren. Ook als de priester zijn dagelijkse Mis alleen viert, draagt die vrucht voor de hele gemeenschap.”
Voor mensen die in de Eucharistie geloven en van dit sacrament houden, is het pijnlijk dat zij zelf als gevolg van de coronaviruspandemie de Eucharistie niet kunnen bijwonen, benadrukt de Utrechtse aartsbisschop. “Als de priester alleen de Mis opdraagt en daardoor de hemel opengaat, draagt dat ook voor hen grote geestelijke vruchten, zoals het dat ook kan doen voor hen die nooit iets aan hun geloof doen.” Kardinaal Eijk verwijst daarbij naar de vele mogelijkheden om online vieringen te volgen.
“Het coronavirus lijkt op het oog het Jaar van de Eucharistie van het Aartsbisdom Utrecht lelijk te doorkruisen. Maar de Eucharistie geeft ons de kracht die wij nodig hebben, ook als wij er niet lijfelijk bij aanwezig kunnen zijn. Want voor God is niets onmogelijk (Luc. 1,37). … Ik wens u een Zalig Pasen en hoop en bid dat de coronaviruspandemie spoedig voorbij zal zijn en dat we weer in onze kerken kunnen samenkomen om de Eucharistie te vieren en daarin onze Heer Jezus in de H. Communie kunnen ontvangen en aanbidden.”

Klik hier voor de volledige tekst van de groet van kardinaal Eijk