Aartsbisdom > Nieuws > Gevarieerde novembereditie bisdomblad ‘Op Tocht’

Gevarieerde novembereditie bisdomblad ‘Op Tocht’

Het novembernummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt onder meer dubbel aandacht aan de Franciscuskerk in Hengelo: eerst de inzegening en verderop het verhaal over de renovatie van dit gebouw dat de in 2019 afgebrande Moeder Teresakerk vervangt. Ook in deze editie: de Vormelingendag die de drie parochies in de gemeente Utrecht recent organiseerden, de bisdombedevaart naar Lourdes komend jaar, Adventsactie en de Wereldjongerendagen. In zijn column schrijft kardinaal Eijk over de vrijheid die Jezus ons geeft.

‘Op Tocht’ staat verder onder meer uitgebreid stil bij het 27 oktober gepubliceerde beleidsplan over vieringen in het Aartsbisdom Utrecht. En vorige maand vond de jaarvergadering plaats van het Officialaat (ook wel genoemd ‘kerkelijke rechtbank’) van het Aartsbisdom Utrecht. Het Officialaat is voor veel gelovigen onbekend en de term ‘kerkelijke rechtbank’ prikkelt bij menigeen de fantasie. Daarom stelde ‘Op Tocht’ een drietal vragen aan drs. P.J.M. Bastiaansen, Hoofd bureau Officialaat van het Aartsbisdom Utrecht, over wat het Officialaat is en doet. Hij vertelt wat de belangrijkste werkzaamheden zijn van het Officialaat, gaat in op de procedure tot ongeldigverklaring van een kerkelijk huwelijk en beantwoordt de vraag of de achtergrond van personen die een verzoekschrift bij het Officialaat indienen meer divers is dan voorheen.

In oktober werd ook de driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. In ‘Op Tocht’ een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst. Tot slot is in dit nummer nog een boekbespreking opgenomen van ‘Het wonder van Sint-Maarten’: in 2022 viert de stad Utrecht dat zij 900 jaar eerder stadsrechten kreeg. Dit boek is één van de vele vruchten van deze verjaardag.

 

Tags: