Aartsbisdom > Nieuws > Mini-conferentie Missionaire Parochie in maart 2023

Mini-conferentie Missionaire Parochie in maart 2023

In evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal wordt op 25 maart 2023 de mini-conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema ‘Hier ben ik’. Precies een jaar na de succesvolle gelijknamige conferentie in Breda is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. De aanmelding is geopend!

In maart 2022 organiseerden vijf organisaties (Alpha Nederland, Bisdom Breda, Centrum voor Parochiespiritualiteit, Katholiek Alpha Centrum en xpand Nederland) de eerste landelijke conferentie Missionaire Parochie. Met circa duizend bezoekers had dit evenement een omvang die de afgelopen jaren in katholieke kringen ongekend is. Hieruit spreekt dat het onderwerp leeft. De vijf organisaties, inmiddels formeel samenwerkend in het Ecosysteem Missionaire Parochie, willen deze dag daarom een vervolg geven in een mini-conferentie, bedoeld om te inspireren maar ook om (werk)groepen uit parochies concrete handvatten te bieden.

Sprekers
De eerste hoofdspreker is Hannah Vaughan-Spruce, verantwoordelijke voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk. Zij zal spreken over het thema van de dag ‘Hier ben ik’ en vanuit haar ervaringen dieper ingaan op de drie sleutels voor parochievernieuwing. In het middagprogramma spreekt Paul Donders, consultant en directeur van xpand Nederland, over de basisprincipes van goed en gezond leiderschap, zoals die van toepassing zijn op de parochie en iedereen die zich daarvoor wil inzetten. Deze sessie zal interactief zijn en concrete handvatten bieden voor de praktijk. Naast de inleiding door Paul Donders worden er enkele seminars aangeboden, onder meer met een introductie van het gedachtegoed van de missionaire parochie voor mensen die hier nog niet bekend mee zijn.

Kom samen!
Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur in groepen te komen, met medeparochianen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag te kunnen halen. Om deze reden ontvangen groepen ieder vijfde ticket gratis.

Informatie en aanmelding
Tickets kosten 25 euro (let op: na 1 februari gaat de ticketprijs omhoog). Aanmelden kan via de website: www.missionaireparochie.nl. Daar is bovendien meer informatie te vinden over het programma, de sprekers en praktische zaken rondom het verloop van de dag.