Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Eerste tussenstand bisdombedevaart Lourdes

Eerste tussenstand bisdombedevaart Lourdes

Begin februari is de eerste tussenstand bekend gemaakt van de inschrijvingen voor de bisdombedevaart naar Lourdes in mei 2015. In een brief aan de contactpersonen voor bedevaarten in de pastorale teams van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht schrijft hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen: “Op dit moment hebben zich voor ‘onze’ bedevaart al meer dan 700 pelgrims aangemeld, onder wie ook veel kinderen, tieners en jongeren.”

Hij vervolgt: “Dat is een heel mooie tussenstand. En elke dag melden zich weer nieuwe pelgrims aan. Uit 2012 weten we dat juist in deze maand veel inschrijvingen binnenkomen.” De brief is ook verzonden aan de parochiecoördinatoren en de contactpersonen in de geloofsgemeenschappen. Om een goed beeld te houden van de belangstelling en waar mogelijk ondersteuning te kunnen bieden, verzoekt Cornelissen de adressanten om de aanmeldingen die zij nog niet hebben doorgegeven aan touroperator VNB, spoedig in te schrijven.

In de brief wordt verder aandacht gevraagd voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, dat woensdag 11 februari gevierd wordt. Vicaris Cornelissen: “In het heiligdom te Lourdes wordt op die datum met duizenden pelgrims de eerste verschijning van Maria aan Bernadette herdacht. Een mooie dag om even stil te staan bij de Bisdombedevaart 2015! Op veel plekken in ons aartsbisdom gebeurt dat ook. Er zijn rond 11 februari tal van vieringen en samenkomsten als voorbereiding op de komende Lourdesbedevaart. Prachtig om te zien hoe de bedevaart leeft in tal van parochies binnen het aartsbisdom en hoe contactpersonen, coördinatoren en leden van pastorale teams samen optrekken om de bedevaart tot een succes te maken.”

De brief eindigt met een intentie die gebruikt kan worden in de voorbede van woensdag 11 februari en op de zondag ervoor en erna, als “speciaal moment van aandacht voor onze bedevaart”:

Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en van de H. Bernadette bidden we dat de Bisdombedevaart van komend voorjaar jong en oud, ziek en gezond dichter bij Christus en Zijn Blijde Boodschap mag brengen.
Dat deze bedevaart mag bijdragen tot een grotere gemeenschapszin, een dieper geloof en veel enthousiasme in de parochies, tot opbouw van de Kerk in het Aartsbisdom Utrecht.

Laat ons bidden …