About rolandenthoven

Mgr. Eijk lid Congregatie voor de Clerus

Paus Benedictus XVI heeft aartsbisschop Eijk benoemd tot lid van de Congregatie voor de Clerus. Dat heeft het Vaticaan dinsdag bekendgemaakt. De Congregatie voor de Clerus houdt zich bezig met de zorg voor de priesters en diakens van de seculiere clerus in de wereldkerk. Zij bevordert de voortdurende vorming van de clerici.

Lees verder

Diaken Casper Pikkemaat: geraakt door het evangelie

Casper Pikkemaat werd in 1981 geboren als enig kind op een boerenbedrijf in Twente. Tijdens zijn middelbare-schoolperiode werd hij misdienaar. Zijn priesteropleiding voIgde hij aan het Ariënskonvikt in Utrecht. Na afronding van zijn theologiestudie werd hij op 18 november 2007 tot diaken gewijd door de emeritus-aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis. Op 17 mei wijdt de nieuwe aartsbisschop van Utrecht hem tot priester.

Lees verder

Aartsbisschop Eijk wil ondernemingsraad

De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk, heeft in een brief aan alle werknemers kenbaar gemaakt op korte termijn te willen overgaan tot het instellen van een ondernemingsraad. Hij wil via de ondernemingsraad graag met hen overleggen over de reorganisatie van het aartsbisdom. Helaas is namelijk geconstateerd dat de financiële positie van het aartsbisdom dusdanig is dat een reorganisatie noodzakelijk is, waarbij gedwongen ontslagen niet te vermijden zullen zijn.

Lees verder

Aartsbisschop Eijk met jongeren naar Lourdes

Aartsbisschop W.J. Eijk zal de jongeren van zijn bisdom twee dagen begeleiden op hun bedevaartsreis naar Lourdes van 25 april – 2 mei a.s. Het thema van de jongerenreis is ‘Op weg met Bernadette’. Voor de speciale jongerenreis was zo veel belangstelling, dat deze overtekend was. In totaal gaan er 25 kinderen en 25 tieners met 14 begeleiders en een staf van 6 én ouders op bedevaart naar Lourdes van 25 april – 2 mei 2008. Zij zullen het spoor volgen van Bernadette.

Lees verder

Bisschoppenconferentie bedroefd om overlijden mgr. Castermans

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met intens verdriet kennisgenomen van het overlijden van emeritus hulpbisschop A.M.H.A. (Alfons) Castermans (Maastricht, 1924). Hij was van 1982 tot aan zijn emeritaat in 1997 hulpbisschop van Roermond en lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De bisschoppen herinneren zich mgr. Castermans als een collega met een warme persoonlijkheid en als een priester en bisschop met een groot pastoraal hart.

Lees verder

Jongeren bereiden zich voor op WJD

In Houten komen op zondag 8 juni honderden Nederlandse jongeren bij elkaar om zich voor te bereiden op ’s werelds grootste jongerenevenement: de katholieke Wereldjongerendagen (WJD). Die vinden deze zomer van 10 tot en met 20 juli plaats in Sydney, Australië. Ruim 600 Nederlandse jongeren zullen aan de WJD deelnemen.

Lees verder