Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > VNB contactdag Aartsbisdom Utrecht

VNB contactdag Aartsbisdom Utrecht

vnb-wageningen-eucharistie-kl

In Wageningen vond op zaterdag 3 december de jaarlijkse contactdag plaats van het Aartsbisdom Utrecht. Meer dan 150 contactpersonen uit het aartsbisdom waren aanwezig om terug te blikken op het jaar 2011 en vooruit te kijken naar 2012, een belangrijk bedevaartjaar voor het aartsbisdom: dan wordt van 27 april t/m 5 mei de tweede bisdombedevaart naar Lourdes georganiseerd.

Traditiegetrouw startte de dag om 10 uur met een Eucharistieviering. Dit jaar had de viering een extra feestelijk tintje omdat aartsbisschop Eijk hoofdcelebrant was. Vicaris Cornelissen, vicaris Pauw, pastoor Ten Have van de parochie en andere priesters waren concelebrant, tevens waren diverse diakens en pastoraal werk(st)ers aanwezig. Mgr. Eijk besteedde in zijn preek aandacht aan het jaarthema in Lourdes in 2012, ‘Met Bernadette de Rozenkrans Bidden’. “De rozenkrans is een prachtig gebed, alles wat met ons geloof te maken heeft vind je hierin terug. Het bidden van de rozenkrans leidt tot een intens en liefdevol contact met Maria,” aldus de aartsbisschop.
De viering werd opgeluisterd door een gelegenheidskoor, samengesteld uit enthousiaste koorleden van enkele koren uit Wageningen. Aan het slot van de viering werden de jubilarissen gehuldigd. Maar liefst 21 contactpersonen werden gehuldigd voor hun inzet voor VNB gedurende 10, 25, 40 en zelfs 50 jaar. Na de viering kon iedereen in Theater Junushoff bijpraten en aansluitend de lunch gebruiken: de contactdag is ook een dag van ontmoeting en gezelligheid.

vnb-wageningen-roos-en-hermien-kl
Roosmarie Manders huldigt vrijwilliger Hermien Schoorlemmer, al 10 jaar actief voor VNB

Middagprogramma
In het middagprogramma werd teruggekeken op een goed bedevaartjaar. Veel (parochie)groepen uit het aartsbisdom gingen op bedevaart naar Lourdes. Daarnaast mocht VNB voor het bisdom de tweedaagse bedevaart naar Echternach organiseren, ging de HH. Martha en Maria parochie naar Rome en Assisi, de Emmaüsprochie naar Fatima en Lissabon, werden twee voorbereidingsreizen naar Lourdes georganiseerd en niet te vergeten de WJD-reis naar Madrid. Tevens werd bekend gemaakt dat er in 2012 wederom een tweedaagse reis naar Echternach georganiseerd wordt tijdens de jaarlijkse Springprocessie op Pinksterdinsdag.
Uiteraard kwam ook de bisdomreis in het voorjaar van 2012 aan bod, waarvoor zich nu al 130 mensen hebben ingeschreven. Vicaris Ronald Cornelissen bedankte iedereen voor zijn of haar inzet voor deze bedevaart en het enthousiasme waarmee wordt gewerkt. Hij gaf een korte toelichting op het programma en spoorde de contactpersonen aan om vooral zo door te gaan. Vicaris Hans Pauw vertelde enthousiast over het programma voor de kinderen, tieners en jongeren. Samen met Hao Tran, de jongerenwerker van het bisdom, heeft hij een interessant programma voor deze doelgroep gemaakt. Van lampionnen maken voor de lichtprocessie voor de kinderen tot een speurtocht door Lourdes voor tieners en het lopen van de grote kruisweg voor jongeren.

Musical Stichting Aquero
Na het informatieve gedeelte was het programma nog niet afgelopen, want deze middag vond ook de première plaats van de musical ‘Het Verhaal van Iedereen’, geïnspireerd op het boek ‘Lourdes, Bron van Vertrouwen’. Ook mgr. Eijk, mgr. Woorts en de vicarissen Cornelissen en Pauw waren in de zaal aanwezig. Een groep vrijwilligers heeft deze musical in drie maanden tijd op de planken gebracht. Tijdens de bisdombedevaart naar Lourdes wordt de musical ook uitgevoerd, donderdag 3 mei 2012 in de Bernadettekerk in Lourdes.

Meer informatie over de bisdombedevaart naar Lourdes:
Ben Lokate, lokate@aartsbisdom.nl