Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Eucharistieviering in de Grot

Eucharistieviering in de Grot

Een Lourdesbedevaart kent vele elementen en vieringen, maar als ‘hoogtepunt’ wordt doorgaans de eucharistieviering in de Grot beschouwd. De pelgrims van het Aartsbisdom Utrecht hadden deze viering op dinsdag 28 april, om 8.30 uur. Bij aanvang regende het licht, zodat de ruim 1.000 met oranje sjaals uitgedoste bedevaartgangers onder paraplu’s moesten schuilen. Maar tijdens de homilie van aartsbisschop Eijk brak de zon door, waarna het bijna de hele dag droog bleef.

Het thema van deze eucharistieviering was ’de Eucharistie’. In het speciale liturgieboekje dat het aartsbisdom voor deze bedevaart (met als motto ’Op weg met Bernadette’) samenstelde, stond als openingstekst bij deze viering in de Grot dan ook: “Bernadette zei ons dat voor haar de Heilige Eucharistie even belangrijk was als de verschijningen. De ontmoeting met Christus in de Eucharistie mag ook voor ons Bron van leven zijn.”

Aartsbisschop Eijk opende zijn homilie met de constatering dat de Kerk bepaald geen vijfsterren restaurant is: de hostie is van ongedesemd brood en bevat nauwelijks voedingsstoffen. En een vriend van hem die veel van wijn weet, had over de miswijn ooit tegen hem gezegd: “Nou Wim, van deze wijn ga ik niet uit mijn dak.” Maar, zo onderstreepte mgr. Eijk, die naar menselijke maatstaven karige bedoening is met opzet: “Het benadrukt ons aandeel in het sacrament van de Eucharistie – dat is een heel nietig aandeel.” Bij de communie ontvangen we de Heer, aldus mgr. Eijk, menselijk gezien stelt de maaltijd des Heren dus niet zoveel voor, “maar van God uit is het niet met menselijke sterren te waarderen”.

‘Liefdevolle dienstbaarheid’
Mgr. Eijk wees echter op nog een aspect van de Eucharistie. Voedsel wordt altijd omgezet in iets hogers, zo wordt het voedsel dat mensen tot zich nemen omgezet in menselijk weefsel. Het lagere wordt zo omgezet in het hogere. “Bij het offermaal is dat anders, we ontvangen dan het hogere. We zetten dit voedsel niet om in ons weefsel, wij – het lagere – worden juist omgezet in datgene wat wij eten: het hogere. Zodat we gelijkvormig worden aan Jezus: Hij was God maar ook de volmaakte mens, met het ontvangen van de Eucharistie worden we meer een beeld van God en zo worden we ook geschikt gemaakt voor de Verrijzenis.”
Ook voor Bernadette was het ontvangen van de Eucharistie zeer belangrijk. Ze was iemand die “uitblonk in dienstbaarheid,” aldus de Utrechtse aartsbisschop in zijn homilie. Ze heeft bovendien Maria gezien en dat lijkt een reden voor jaloezie, maar mgr. Eijk wees erop dat ze daardoor ook heel veel heeft moeten doorstaan, zoals uitputtende verhoren en ondervragingen. Eijk: “Geen moment heeft ze daarbij de aandacht op zichzelf gevestigd, ze heeft alles ondergaan in een houding van liefdevolle dienstbaarheid. Ook als religieuze in het klooster van Nevers diende ze God en de medemens.”

Uiteindelijk kreeg ze TBC van het bot, “een jarenlange marteling die ze met hulp van de Eucharistie heeft doorstaan. Nu we hier in de Grot zijn, hopen we dat we ook kunnen komen tot die liefdevolle dienstbaarheid aan God en de medemens, en dat als we ziek, gehandicapt, oud of terneergedrukt zijn mogen ervaren welke kracht Jezus in het sacrament van de Eucharistie in ons mag betekenen.”

Groepsfoto
Na afloop van de viering gingen de meer dan 1.000 bedevaartgangers op de groepsfoto, gevolgd door een typisch ’Nederlands’ moment: gezamenlijk koffie drinken op het terrein voor het Acceuil Notre Dame. Daar verblijven de zieke pelgrims, aartsbisschop Eijk bracht na het koffie drinken enige tijd met hen door in het Accueil en opende het gebed bij het middagmaal.