Aartsbisdom > Nieuws > Veel fraais in meinummer ‘Op Tocht’

Veel fraais in meinummer ‘Op Tocht’

Het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt aandacht aan de diverse objecten uit de nalatenschap van kardinaal Simonis die naar Museum Catharijneconvent zijn overgebracht. Het gaat onder meer om zijn kardinaalsring, zijn miskelk en zijn bisschopsstaf. Erfgoedspecialist Pia Verhoeven van het museum schetst de achtergronden van deze bijzondere voorwerpen.

Verhoeven schrijft in dit nummer ook een bijdrage over het fraaie Passieretabel in Zeddam (H. Gabriël parochie), dat in de periode 1510-1515 werd vervaardigd in Antwerpen. Dit goed bewaarde kunstwerk herbergt vele details en is een van de zeer weinige gave laatmiddeleeuwse altaarstukken die in Nederland bewaard zijn gebleven.

En dit meinummer bevat nog een kunsthistorische bijdrage: mgr. Woorts, oud-pastoor van Ommen, staat stil bij de betekenis van de custode aan de hand van het exemplaar in de St. Brigittakerk te Ommen. In een custode wordt de grote hostie in het tabernakel bewaard en het Ommense exemplaar is “een kostbaar en veelzeggend kleinood,” aldus mgr. Woorts.

Ook in deze editie: een uitgebreid interview met Lisa Schmeinck (1997) over hoe zij op de middelbare school tot het geloof kwam. Lisa groeide op in Huissen (parochie H. Maria Magdalena) en begon deze maand met haar eerste echte baan als docente Levensbeschouwing. Ze vindt het belangrijk om voor je geloof uit te komen, te evangeliseren. “Er is veel onwetendheid bij mensen, door verhalen in de media of van grootouders met slechte ervaringen met de Kerk. Daar moet je iets tegenover stellen, de mooie dingen laten zien. Dat betekent niet bang zijn maar trots zijn dat je katholiek bent in de wereld van tegenwoordig.”

Kardinaal Eijk gaat in zijn column in op de hedendaagse catechese en concludeert: terugkeer naar vroeger is niet altijd achteruitgang.

– Lees hier de column van kardinaal Eijk
– Neem een abonnement op ‘Op Tocht’ of bestel dit nummer