Aartsbisdom > Nieuws > Veel aandacht voor kardinaal Simonis in ‘Op Tocht’

Veel aandacht voor kardinaal Simonis in ‘Op Tocht’

Deze week verscheen (een week later dan gepland) het septembernummer van ‘Op Tocht’. Reden van het uitstel is dat de redactie berichtgeving over het afscheid en de uitvaart van kardinaal Simonis in dit nummer wilde opnemen. In totaal acht pagina’s zijn gewijd aan de emeritus aartsbisschop van Utrecht, die op 2 september overleed en op 10 september werd begraven.

Kardinaal Eijk staat in zijn column eveneens stil bij zijn overleden voorganger. Tevens is een aantal reacties opgenomen op het overlijden van kardinaal Simonis: zo halen diverse mensen uit het pastoraat herinneringen op aan hem.

Verder kijkt dit nummer van ‘Op Tocht’ terug op de priesterwijding van Gauthier de Bekker, die vanwege de coronaviruspandemie met enige vertraging plaatsvond. De wijdeling is werkzaam in de parochies H. Lebuinus (Deventer e.o.) en Heilig Kruis (Raalte e.o.). Ook is er een verslagje van de jaarlijkse Ariënskring ontmoetingsdag van priesters van het Aartsbisdom Utrecht, ditmaal in Ommen en omgeving.

Plus een artikel over de renovatie van het Emmaüshuis, het parochiecentrum in Apeldoorn, een verslag van het kinder- en tienerkamp in Haarle en een diaconale bijdrage over vredeswerk. “Op tal van plaatsen in de wereld zetten vertegenwoordigers van de R.-K. Kerk zich ervoor in om de relaties tussen bevolkingsgroepen te verbeteren, geweld te beteugelen en verzoening tot stand te brengen,” zo schrijft Hans Oldenhof die benadrukt dat vredeswerk wel degelijk een diaconale activiteit is. Het nummer besluit met de aankondiging van de WJD@Home, die in januari 2021 op Ameland worden georganiseerd.

Foto omslag ‘Op Tocht’: Ramon Mangold

 

Tags: ,