Aartsbisdom > Algemene Bisschoppensynode 2023 > Synode en meer in bisdomblad ‘Op Tocht’

Synode en meer in bisdomblad ‘Op Tocht’

Het decembernummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ dat deze week is verschenen, bevat een uitgebreid interview met hulpbisschop en vicaris-generaal mgr. Th. Hoogenboom. Hij is de contactpersoon voor de organisatie van het synodale proces in het Aartsbisdom Utrecht. In dit eerste deel van een tweeluik gaat hij in op de geestelijke houding die het synodaal proces veronderstelt van hen die eraan deel willen nemen.

Mgr. Hoogenboom duikt daarvoor eerst in de Traditie van de Kerk: “De eerste christenen werden ‘mensen van de Weg’ genoemd, volgelingen van Jezus als ‘de Weg de Waarheid en het Leven’. Het woord synode is afgeleid van het samengestelde Griekse woord sunodos, dat ‘samen op weg’ betekent, van sun = samen en hodos = weg. Dat ‘samen op weg gaan’ is ook duidelijk zichtbaar in het logo dat het Vaticaan heeft laten ontwerpen voor deze synode.”

Uiteraard staat dit Kerstnummer ook stil bij Kerstmis – zelfs de gehele Kersttijd komt aan bod. Elise Bangma-Mertens (projectmedewerker Huwelijk en gezin van het Aartsbisdom Utrecht) vraagt zich in een artikel namelijk af: Hoe kunnen we de Kersttijd in het gezin vieren en beleven? Ze geeft zelf het antwoord met een aantal aandachtspunten en praktische tips. Ze besteedt onder meer aandacht aan het Kerstoctaaf, dat op Kerstavond begint. Deze periode van acht dagen bevat veel feesten en biedt daarmee de nodige aanknopingspunten om de Kersttijd bewust te vieren. Ook de kerststal is daarvoor geschikt, zo citeert ze kardinaal Eijk: “Kinderen leren het eerst bidden van hun ouders. Daarom is het bidden in het gezin een onmisbaar moment om kinderen te brengen tot een persoonlijke relatie met Jezus. Samen bidden bij de kerststal is daarvoor een uitgelezen moment.”
Ook in dit nummer: een verhaal over de sporen van de Waterstaatskerk in Reutum. Deze kerk, gebouwd naar een ontwerp van Joh. H. Sluijmer, werd in 1952 afgebroken maar Emma de Jong (erfgoedspecialist Museum Catharijneconvent) zocht voor ‘Op Tocht’ uit wat er nog herinnert aan dit kerkje. Het blijkt zijn sporen op diverse plekken nagelaten te hebben.
En verder zijn er (foto)verslagen van de diakenwijding van Erik Rozeman en de Wereldjongerendag-bijeenkomst in Ede, plus de bespreking van een boek en liefst twee religieuze glossy tijdschriften. In zijn column gaat kardinaal Eijk in op de coronaviruspandemie die weer terug is van nooit helemaal weggeweest.

Lees hier de column van kardinaal Eijk
Neem een abonnement op ‘Op Tocht’ of bestel dit nummer

Tags: