Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Polen > Pelgrimage van Aartsbisdom Utrecht naar Polen

Pelgrimage van Aartsbisdom Utrecht naar Polen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10-18 september 2016 een bedevaart naar Polen. Deze bedevaart (per bus) staat in het teken van het door paus Franciscus afgekondigde ‘Jaar van Barmhartigheid’. Het aartsbisdom koos daarom als bestemming Polen – dit is immers het geboorteland van zr. Maria Faustina Kowalska.

Zr. Faustina werd in 2000 heilig verklaard door de Poolse paus Johannes Paulus II. Hij voerde in het Jubeljaar 2000 bovendien de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. Op die tweede zondag van Pasen wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan zuster Faustina werd doorgegeven.

De deelnemers aan deze bedevaart naar Polen bezoeken niet alleen het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid (waar zr. Faustina woonde en begraven ligt), maar ook het nabijgelegen Johannes Paulus II Heiligdom. Verder staan de stad Krakau, het heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (een eeuwenoud landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het vernietigingskamp Auschwitz, Wadowice (geboorteplaats van paus Johannes Paulus II) en Czestochowa op het programma. In dit bekende bedevaartsoord bevindt zich de Zwarte Madonna van Czestochowa (zie foto).
Tijdens deze bedevaart wordt elke dag de Eucharistie gevierd. “De deelnemers bezinnen zich gedurende deze pelgrimage ook op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid,” aldus hoofdaalmoezenier vicaris Ronald Cornelissen. In Bijbelse parabels die gaan over barmhartigheid (het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon) vinden we de kern van het Evangelie en ons geloof, aldus paus Franciscus, “omdat ze barmhartigheid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en verzoening brengt door vergeving.” Met deze bedevaart naar Polen wil het Aartsbisdom Utrecht bijdragen aan de verspreiding van de kracht en vreugde die de barmhartigheid schenken.
Het is een intensief programma: deelnemers aan deze bisdombedevaart moeten dus wel goed ter been zijn. De prijs van de bedevaart wordt z.s.m. bekend gemaakt.