Aartsbisdom > Nieuws > Aandacht voor nieuw RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Aandacht voor nieuw RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Sinds 1 mei 2015 kunnen meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden gedaan bij het nieuwe R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Om mensen hierop attent te maken zijn een poster en verwijskaartjes gemaakt die via de bisdommen worden verzonden aan parochies en daarnaast verspreid binnen de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Het Aartsbisdom Utrecht heeft de posters en verwijskaartjes deze week verspreid binnen de parochies.

De poster en de verwijskaartjes verwijzen naar de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl en geven aan: “Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.K. Kerk is van groot belang.”

Daarom wordt eenieder die in de R.-K. Kerk werkzaam is, opgeroepen zich te richten naar de Gedragscode Pastoraat. De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.-K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.

Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag werd ingesteld op initiatief van de Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR om schendingen van de Gedragscode Pastoraat binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Deze gedragscode trad per 1 juli 2014 in werking. De gedragscode beschrijft wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan, bevat concrete normen en geeft een helder beeld van gepast en ongepast gedrag.

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. De R.-K. Kerk werkte eerder dit jaar binnen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) mee aan de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ (www.maakereenpuntvan.nl). Via deze campagne werd binnen de R.-K. Kerk met name bij parochiebesturen aandacht gevraagd voor aandacht voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Ook tijdens het Katholieke Jongerendag Festival (KJD) op 7 juni van dit jaar was er aandacht voor deze campagne.