Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Openingsmis met 1500 pelgrims in Pius X basiliek

Openingsmis met 1500 pelgrims in Pius X basiliek

Zondagavond 29 april (Roepingenzondag) was in de Pius X basiliek de openingsviering voor de deelnemers aan de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht. De groep bedevaartgangers was inmiddels aangegroeid tot ruim 1500 – de bus- en vliegtuigpelgrims waren in de middag in Lourdes gearriveerd. De 1500 rode bisdomsjaals die de pelgrims hadden gekregen zorgden voor een herkenbaar teken van eenheid – en onderlinge eenheid en saamhorigheid is naast persoonlijke geloofsgroei één van de doelen van deze bedevaart.

In zijn welkomstwoord stond kardinaal Eijk ook stil bij Roepingenzondag en het belang van het gebed om roepingen. Inmiddels hebben zich ruim 700 mensen aangesloten bij de diocesane gebedskring om roepingen en dat werpt vruchten af, aldus kardinaal Eijk: “Hadden we vorig jaar nog maar vier priesterstudenten, inmiddels zijn dat er negen en ook voor volgend jaar hebben zich al twee nieuwe kandidaten gemeld.”

Na het aansteken van de diocesane bedevaartkaars volgde de boeteact, die vorm kreeg door de gelovigen te besprenkelen met Lourdeswater. Het jongerenkoor Carpe Diem uit Geesteren verzorgde de liederen tijdens deze Mis, en zal dat ook bij een aantal andere vieringen de komende dagen doen. Dit koor uit de St. Pancratiusparochie (Tubbergen e.o.) bestaat uit 60 jongeren en heeft al diverse buitenlandse ‘zangreizen’ achter de rug.

Roepstem
Vanwege Roepingenzondag verzorgde rector Kuipers van het Ariënsinstituut de preek. Hij benoemde het meest wezenlijke van een christelijke roeping: “Dat er Iemand is die je bij je naam noemt. Iemand die je kent, die van je houdt en die je aandacht vraagt.”
Maar het is tegenwoordig niet gemakkelijk om Zijn roepstem te horen, gaf Kuipers toe. “Het vraagt van ons openheid en luisterbereidheid. Want de stem van God is niet de enige stem die onze aandacht vraagt. Er zijn in ons hart nog andere stemmen die minstens even hard roepen: de stem van het grote geld en aanzien, de stem van amusement en plezier, de stem van het snelle succes. En de kans dat die stem harder klinkt dan die van God is levensgroot aanwezig. Toch blijft Hij roepen, al reageren we niet direct. We hebben eigenlijk geen kans om weg te lopen en ons af te wenden als we beseffen hoe persoonlijk Hij ieder van ons roept. Maar dan is het wel nodig andere stoorzenders en lawaaimakers uit te schakelen en stil te worden.” Dan is Gods stem te horen en kunnen we antwoorden op wat God vraagt – dat is voor ieder van ons verschillend.

‘Laat je niet gek maken’
Hij memoreerde de pastoor uit zijn jeugd, die door zijn preken en de wijze waarop hij de Mis vierde bij Kuipers de gedachte aan het priesterschap deed beginnen. Bij zijn priesterwijding werd hem heel duidelijk wat roeping ten diepste is: “Ik werd geroepen om een stap naar voren te doen. Om uit de mensen te komen en apart te gaan staan. Ja hier ben ik. Dat was het antwoord. Met hart en ziel.” En hij omschreef wat hij sindsdien mag doen – in persona Christi – “elke dag opnieuw ben ik de Heer dankbaar dat Hij mij geroepen heeft om zijn instrument te zijn in deze wereld.”
Hij riep de jongeren op zich niet te laten ontmoedigen: “Laat je niet gek maken door deze wereld en haar ideeën. Laat je niet in verwarring brengen door menselijke tekortkomingen. Luister naar je hart. Luister naar de stem van God en probeer te verstaan wat Hij van je vraagt. Of zoals de zalige paus Johannes Paulus II het zo treffend zei: ‘Wees niet bang. Open je hart voor Christus’.”
Onze Kerk heeft priesters nodig, onderstreepte rector Kuipers tot slot. Ondanks de inzet van veel toegewijde en hardwerkende pastorale beroepskrachten en vrijwilligers kan de Kerk niet zonder mensen die Jezus Christus in persoon vertegenwoordigen in Woord en Sacrament. “Maar ze groeien niet aan een boom in de tuin van de Maliebaan. We kunnen blijven wijzen naar het bisdom en roepen dat ze voor priesters moeten zorgen. Maar zo werkt het niet. We moeten bidden om nieuwe priesters. … Die komen er alleen als er een gemeenschap is die erom vraagt, waar ze welkom zijn en waar ze met gebed worden ondersteund. Daarom ook heeft onze paus dit jaar bijzonder aangedrongen op het gebed om roepingen in gezinnen, parochies en gebedskringen. Gezinnen en parochies zullen plaatsen moeten zijn waar mensen kunnen groeien in een oprechte vriendschap met de Heer.”
Aan het eind van de viering wees rector Kuipers op de Roepingen app van het Aartsbisdom Utrecht die sinds vorige week beschikbaar is. De hoop is dat deze app een hulpmiddel kan zijn voor jongeren die nadenken over het priesterschap. Het plaatsen van de Utrechtse bedevaartkaars bij de grot werd vanwege het zeer regenachtige weer die avond uitgesteld tot later deze week.
De pelgrims laten zich door het ‘Lourdeswater’ dat de avond van de 29ste omlaag kwam niet uit het veld slaan. “Zoiets hoort ook bij een pelgrimage,” vindt de één. Belangrijker is dat zovelen uit de eigen parochie en het gehele bisdom naar Lourdes zijn gereisd: dat resulteert in nieuwe ontmoetingen en hernieuwde kennismakingen met oude bekenden. “Prachtig toch, met zovelen uit één bisdom hier te zijn?”

Lees hier de volledige preek van rector Kuipers

Tags: