Aartsbisdom > Nieuws > ‘Op Tocht’: nieuws uit Athene en Canada

‘Op Tocht’: nieuws uit Athene en Canada

In het januarinummer van ‘Op Tocht’ doet mgr. Hoogenboom verslag van zijn deelname in Athene aan een congres over de verwelkoming en integratie van vluchtelingen in Europa. Tijdens de toespraak die hij tijdens het congres mocht houden, vertelde mgr. Hoogenboom wat de Nederlandse R.-K. Kerk in de afgelopen jaren in dit opzicht heeft gedaan.

De Utrechtse hulpbisschop bezocht onder andere de kathedraal van de Armeens-Katholieke Kerk. In een aantal bijgebouwen bij de kathedraal wordt gastvrijheid geboden aan vluchtelingen: mannen, vrouwen en kinderen, hele gezinnen. Mgr. Hoogenboom: “Syrische en Irakese mensen boden ons daar een uitgebreide maaltijd aan, waarbij er veel gelegenheid was om gesprekken met deze mensen te voeren.”
“Ik was voor het eerst van mijn leven in Athene. De stad die mij vooral bekend was vanwege de klassieke oudheid en de vele monumenten, bleek ook een heel ander gezicht te hebben. Op vele plaatsen is te zien dat de economische crisis de stad Athene en haar bevolking zeer zwaar getroffen heeft. Op een steenworp afstand van mijn hotel zag ik straten met dichtgetimmerde winkels, ruïnes en half voltooide gebouwen. Op straat zag ik heel veel mensen met een migratie-achtergrond, naar mij werd verteld vooral veel mensen uit oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten.”

Dit nummer van ‘Op Tocht’ bevat verder een bijdrage uit Canada: priesterstudent James Keuben vertelt over zijn stage in Toronto. Naast werkzaamheden in de parochie werkt hij mee bij de lokale voedselbank. Erfgoedspecialist Pia Verhoeven schrijft dit keer over de dorpskerk van Mariënvelde. Ook in dit nummer: een bijdrage over de Wereldgebedsdag voor de Armen en in zijn column gaat kardinaal Eijk in op de Priesterzaterdagen die dit jaar in het Aartsbisdom Utrecht worden georganiseerd.

– Lees hier de column van kardinaal Eijk
– Klik hier om dit nummer na te bestellen of voor een abonnement