Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Banneux > Mgr. Woorts hoofdcelebrant in Banneux

Mgr. Woorts hoofdcelebrant in Banneux

Hulpbisschop H. Woorts van het Aartsbisdom Utrecht is op 21 oktober hoofdcelebrant van de Internationale Hoogmis in Mariabedevaartplaats Banneux. Hij vervult deze rol in de hoedanigheid van bisschop-referent voor de bedevaarten. Van 18-21 oktober zijn in Banneux Frans-, Duits- en Nederlandstalige pelgrims bijeen voor de ‘Ontmoetingsdagen met Maria’.

“Tijdens deze Ontmoetingsdagen wordt haar rol in Gods heilsplan uitgediept, want een ware mariale devotie leidt naar Christus en naar een actieve deelname aan de zending van de Kerk,” aldus de organisatie.
Deze Ontmoetingsdagen richten zich tot allen die op een actieve wijze wensen deel te nemen aan de zending van de Kerk. Net als bij de eerdere editie in 2009 worden er lezingen, gebedsmomenten en vieringen aangeboden, zodat alle deelnemers – hoe verschillend ook – samen kunnen optrekken in het spoor van Jezus Christus. “In Banneux maakte Maria zich kenbaar als de ‘Maagd der Armen’, daar zal zij ons naar de bron leiden die Jezus Christus is. De deelnemers kunnen zich in dit Heiligdom onderdompelen in een sfeer van rust en vrede, en tegelijkertijd ook openstaan voor ontmoetingen met anderen, met leken, priesters, kloosterlingen,” zo meldt de organisatie. Vanuit de Belgische Bisschoppenconferentie neemt mgr. R. Vancottem (bisschop van Namen) deel. Hij is bisschop-referent voor de heiligdommen, mariale groepen en bewegingen.

Mariette Beco
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux, waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco. Daarbij noemde Maria zich de ‘Maagd van de Armen’ en vroeg om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de Verschijningen (de voortuin van het huis van de familie Beco). Vanaf 1948 werd er een basiliek gebouwd. In Banneux is er ook een bron die Maria aan Mariette toonde, die een geneeskrachtige werking heeft. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed.

banneux