Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Banneux > Mgr. Eijk bij bedevaart Banneux

Mgr. Eijk bij bedevaart Banneux

Circa 140 gelovigen uit het Aartsbisdom Utrecht en zo’n zestig pelgrims uit het bisdom Den Bosch zijn van vrijdag 22 tot dinsdag 26 mei in het Belgische Banneux bijeen voor een bedevaart. Ook zijn tientallen vrijwilligers meegereisd, van wie een groot aantal uit het aartsbisdom. Afgelopen weekeinde reisde mgr. Eijk af naar Banneux om een deel van de bedevaart mee te maken.

Tijdens de Internationale Mis op zondag 24 mei verzorgde de aartsbisschop van Utrecht de preek. Hij ging in op het Hogepriesterlijk Gebed van Jezus “Heilige Vader, bewaar in Uw naam hen die u mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn als wij.” Mgr. Eijk: “Dit bad Jezus niet voor niets, want wij verlangen allemaal zonder uitzondering naar het geluk. En een onmisbaar onderdeel van ons geluk is dat we één zijn met God en met elkaar. Maar juist aan die eenheid schort het maar al te vaak.”

‘Kil en zakelijk’
Zolang mensen “jong en gezond zijn, een aardige baan hebben en getapt zijn bij andere mensen” vinden ze hun weg meestal wel, aldus de aartsbisschop. Daar kan echter verandering in komen “als we onze gezondheid verliezen, zoals dat is gebeurd bij een aantal zieken dat aan deze bedevaart deelneemt. Zieken ontdekken heel vaak wat de eenheid in de samenleving voorstelt. Wanneer de bewegingsruimte is beperkt door de rollator, de rolstoel of we zelfs aan het bed zijn gekluisterd, wordt de kring van mensen om ons heen soms klein […] Zieken kunnen gemakkelijk het gevoel krijgen buiten de samenleving te staan en dat is vaak ook zo. Dan blijkt wat de solidariteit en de eenheid in de samenleving waard zijn. […] De samenleving is bepaald kil en zakelijk geworden. De eenheid ligt niet voor het opscheppen.”

‘Gevoel van eenheid’
Mgr. Eijk stelde dat deze trend vaak wordt doorbroken tijdens bedevaarten met zieken. De zieke pelgrims voelen zich omringd door andere zieken, met wie zij hun ervaringen kunnen delen en die hen beter begrijpen dan gezonde mensen. Mgr. Eijk: “Tevens worden zij omringd door vrijwilligers die echt tijd vrijmaken om voor hen te zorgen. Dit heft het buitengesloten zijn uit de samenleving op. Het geeft ook eenheid met gezonde mensen. En omgekeerd: ook voor de vrijwilligers die voor hen zorgen, is het gevoel van eenheid met mensen die ziek zijn en onder zorgen gebukt gaan een mogelijkheid om daarin te gaan delen.”

banneux-altaar

‘Pinksternoveen’
De aartsbisschop ging daarnaast in op de verschijningen van Maria in Banneux: “Onze bedevaart brengt ons hier in Banneux, waar Maria in 1933 acht maal als de Maagd der Armen verscheen aan Mariëtte Beco. Maria spoort ons overal waar zij verschijnt aan om God centraal te stellen in ons leven door het dagelijks volgehouden gebed. Een mooi aspect van deze bedevaart is dat zij uitgerekend in de pinksternoveen valt, de periode van negen dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, waarin wij in het bijzonder bidden om de komst van de Heilige Geest. Uit het boek Handelingen weten we dat de apostelen deze tijd doorbrachten in eensgezind gebed, samen met Maria. Dit doen wij nu ook: samen met Maria bidden wij eensgezind om de komst van Gods Geest van Liefde, die ons innerlijk op God richt en ons daardoor tot echte eenheid brengt.”