Aartsbisdom > Nieuws > Aartsbisschop Eijk bij Bonifatiusjubileum te Haaksbergen

Aartsbisschop Eijk bij Bonifatiusjubileum te Haaksbergen

De kerk en parochie van de H.H. Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen (www.pvhaaksbergen.nl) vieren dit jaar met diverse activiteiten hun 75-jarig jubileum. Op 17 mei stond om 10.00 uur een Pontificale Hoogmis met aartsbisschop Eijk op het programma, met als concelebranten de pastores die betrokken zijn (geweest) bij de parochie in de afgelopen 75 jaar. ‘s Middags was er een receptie en werd ook het lustrumboek gepresenteerd, gevolgd door de inzegening van de nieuwe Mariakapel aan de Veldmaterstraat/Wagnerstraat. Mgr. Eijk reikte bij gelegenheid van dit bezoek ook een aantal Willibrordpenningen uit voor bewezen diensten aan de geloofsgemeenschap.

haaksbergen-willibrordpenning

Koster Jos Westendorp hield voor het parochieweekblad een uitgebreid dagboek bij van zijn ervaringen op 17 mei. Zijn “gezonde zenuwen” zijn over op het moment dat de viering die met camera’s wordt vastgelegd eenmaal is begonnen, zo schrijft hij. “Het loopt, en het loopt goed. De gezamenlijke koren en musici zorgen voor een geweldige muzikale omlijsting. De homilie van de bisschop is goed en begrijpelijk en hij heeft ‘iets’ met onze patroonheilige, de Heilige Bonifatius. Een aantal parochianen zei na afloop: ‘Als ik het een cijfer mag geven dan is het een tien.’ Dit zegt genoeg,” aldus een tevreden Westendorp.

‘Memorabel’
Samen met aartsbisschop Eijk worden alle medewerkers van de viering gefotografeerd in de tuin van de pastorie. Ook de mensen die deze dag een Willibrordpenning hebben ontvangen, gaan later die dag met mgr. Eijk op de foto.
Enkele honderden mensen zijn aanwezig bij de inzegening van de Mariakapel, het sluitstuk van het feestelijke jubileumprogramma. Westendorp: “Net voor drieën beginnen we met een korte plechtigheid om zo de kapel te zegenen met wijwater en wierook. Een bijzonder moment. Een bekroning op het vele werk dat verricht is om dit tot stand te brengen. Veel kapellen worden er de laatste tijd gebouwd of herbouwd in Twente, maar niet veel kapellen worden ingezegend door de aartsbisschop van Utrecht. Toch wel memorabel. De plechtigheid wordt besloten met het Ave Maria, speciaal gemaakt voor het aanwezige draaiorgel en voor de zegening van de kapel: Onze Lieve vrouw van Vrede.”