Aartsbisdom > Nieuws > Pastoor Huitink benoemd in Metropolitaan Kapittel Aartsbisdom Utrecht

Pastoor Huitink benoemd in Metropolitaan Kapittel Aartsbisdom Utrecht

Aartsbisschop W.J. Eijk van Utrecht heeft pastoor drs. A.J. Huitink (1957) per 29 mei benoemd als lid van het Metropolitaan Kapittel. Met de benoeming van kanunnik Huitink is het Metropolitaan Kapittel weer voltallig. Huitink werd op 1 januari 2006 benoemd tot pastoor van de parochies H. Geest en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Doetinchem, H. Martinusparochie te Etten, H. Augustinus en H. Martinus te Gaanderen, H. Georgius te Terborg en H. Martinus te Wijnbergen en tot rector van het rectoraat De Huet te Doetinchem. Binnen het pastorale team van het parochieverband Bethlehem vervult hij de rol van teamleider.

Ton Huitink ging op zijn 19de studeren aan het Mill Hill-seminarie in Roosendaal. Na drie studiejaren volgde een stage in Nairobi (Kenia), waar hij steeds sterker het gevoel kreeg toch geen priester te willen worden. Hij stopte met zijn studie en ging werken bij de politie, waar hij 20 jaar werkzaam zou blijven, onder meer als bondsbestuurder, binnen verschillende beleidsfuncties en als opsporingsambtenaar.
Uiteindelijk kwam het gevoel priester te willen worden weer terug en in 1993 begon Huitink aan de deeltijdstudie theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eind 2001 stopte hij bij de politie en op 1 november 2001 werd hij benoemd tot kandidaat-priester in de parochie van Thomas à Kempis te Zwolle waar hij tot zijn priesterwijding zijn taak als diaken uitoefende. Op 8 december 2001 werd hij tot transeunt diaken gewijd, zijn priesterwijding volgde op 1 juni 2002. Daarna bleef hij als priester werkzaam in de Zwolse Thomas à Kempis parochie, tot zijn benoeming in het parochieverband Bethlehem. Pastoor Huitink is sinds medio 2007 ook voorzitter van VNB Nationale Bedevaarten.