Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Mariavespers als voorbereiding op Lourdesbedevaart

Mariavespers als voorbereiding op Lourdesbedevaart

mariavesper-vinkeveen-j-bosman-kl

In de voorbereiding op de bisdombedevaart naar Lourdes die het Aartsbisdom Utrecht in 2012 (28 april-5 mei) zal maken, worden in mei diverse Vespervieringen georganiseerd. In elk van de drie vicariaten staan in de Mariamaand mei dergelijke vespervieringen gepland, met aanbidding van het H. Sacrament en lichtprocessie. Ook in 2009 organiseerde het aartsbisdom in enkele parochies dergelijke Mariavespers.

 

Aartsbisschop Eijk, mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts (vicaris van Utrecht), vicaris Pauw (Arnhem) en vicaris Cornelissen (Deventer) zullen in deze vieringen voorgaan. Lourdes trekt elk jaar vele mensen, ook uit het Aartsbisdom Utrecht. Iets van de unieke Lourdessfeer zal tijdens deze vespervieringen al voelbaar zijn. In de vieringen zal ook de speciale bedevaartkaars branden, die elke parochie op 28 maart ontving uit handen van aartsbisschop Eijk.

De bisdombedevaart van 2012 is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009, toen ruim 1.000 pelgrims met aartsbisschop Eijk naar Lourdes reisden. Voor deze editie van de bisdombedevaart is vicaris Cornelissen de hoofdaalmoezenier, G. Lokate is de coördinator van de reis. Vicaris Cornelissen: “Een bedevaart biedt de kans om elkaar beter te leren kennen. Door met elkaar op pad te gaan, ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen één grote nieuwe parochie. Maar ook de band tussen de parochies en het bisdom wordt versterkt, zo hebben we in 2009 gemerkt.”

Meer informatie over de bisdombedevaart naar Lourdes:
Aartsbisdom Utrecht, tel.: 030 2361570
www.vnbreizen.nl, tel.: 073 6818111