Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Handoplegging om kracht Heilige Geest

Handoplegging om kracht Heilige Geest

In de viering met handoplegging in de Bernadettekerk op 2 mei kwamen de glorievolle geheimen van de rozenkrans aan bod. Kardinaal Eijk wees er in zijn openingswoord op dat de handoplegging een belangrijk element is in de Kerk: “Jezus legde al Zijn handen op en zijn apostelen deden dat ook om zo mensen van de Heilige Geest te vervullen, zoals staat beschreven in het boek Handelingen. En het gebeurt nog steeds in de Kerk, om genezing van ziel en lichaam maar bovenal om kracht om te volharden in de navolging van Christus, ook onder de moeilijkste omstandigheden zoals ziekte en lijden.”

In zijn preek ging vicaris Cornelissen in op het eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de dood. Hij zei bij de jaarlijkse meertalige Paasgroeten van de paus altijd speciaal te letten op de Griekse wens: ‘Christos Anesti’ – ‘Christus is opgestaan’. Cornelissen: “Dit is een oude Paaswens, die in de tijd van de christenvervolgingen ook een soort wachtwoord was, een herkenning voor christenen onderling om kracht uit te putten.”

‘Duisternis’
De verrijzenis van Christus is altijd omstreden geweest, aldus de hoofdaalmoezenier: “Waarom zou Jezus niet sterven zoals iedereen? In het Evangelie wisten zijn leerlingen en vrienden er ook geen raad mee, Maria Magdalena dacht dat Jezus’ lichaam uit het graf was weggehaald en ze zag Hem vervolgens aan voor de tuinman. Het Paasverhaal is dus niet bedacht door enthousiaste leerlingen, Christus zelf heeft hen moeten overtuigen van Zijn verrijzenis. Daartoe verschijnt hij gedurende veertig dagen aan zijn leerlingen, die langzaam tot geloof komen door de ontmoeting met Christus zelf.”
Maria Magdalena zag geen toekomst meer na de dood van Jezus, en dat gevoel kennen velen van ons, zo zei vicaris Cornelissen: “Door ziekte, door het gemis van een dierbare, door problemen in het gezin. Al deze verhalen zijn de afgelopen dagen tijdens deze bedevaart in gesprekken en gebedsintenties voorbij gekomen. Het is vaak donker in ons leven, maar door de ontmoeting met de Heer wordt de duisternis bij Maria Magdalena weer licht. Ze komt door de ontmoeting met Hem tot geloof en ze vertelt het meteen verder: Christus is opgestaan.”

‘Liefde’
Dat lijkt op wat Bernadette hier in Lourdes overkwam, aldus Cornelissen, ook zij kreeg na een aantal verschijningen van Maria de opdracht erover te vertellen aan de pastoor en te zeggen dat er een kapel gebouwd moest worden. “We hebben de kracht en hulp van de Heilige Geest nodig om ons geloof uit te dragen, omdat er nog allerlei duisternis in ons leven is. De handoplegging wil die kracht van de Heilige Geest geven voor innerlijke heling. Er worden zo gewijde handen opgelegd die troost, hulp, bemoediging en bovenal liefde willen schenken. Liefde maakt de last draagbaar en die liefde is zichtbaar in Christus die leeft.”
Na deze viering, voor vele pelgrims een mooie en intense ervaring, was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het pleintje voor het Bernadettemuseum. Dat bleek al snel te klein voor de grote hoeveelheid Utrechtse pelgrims dat daarvan gebruik maakte. Een gezellige drukte was het gevolg.