Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Zendingsviering: hoe verder na de bedevaart?

Zendingsviering: hoe verder na de bedevaart?

Nog één maal kwamen alle 1.500 deelnemers aan de bisdombedevaart samen voor een viering – op 3 mei in de Pius X basiliek was om 18.00 uur de Zendingsviering. Aan het eind van deze viering kreeg zorgvrijwilliger Robert Snoeren uit Loosdrecht van kardinaal Eijk de pelgrimszegen: hij loopt na deze bedevaart nog naar Santiago de Compostela. Voor hem is Lourdes een logisch vertrekpunt: “Ik kom hier al zo lang en zo graag. En ik heb hier zoveel mooie momenten beleefd, zoveel geleerd.”

Een dag eerder had kardinaal Eijk tijdens het gezamenlijke koffiedrinken in de tuin van het Bernadette Museum al aan Ria Mensink, An Heerink en Lidy Pelgröm uit de Thomas a Kempis parochie (Zwolle e.o.) de reiszegen gegeven: ook zij vertrokken de volgende dag na enkele dagen Lourdes naar Santiago de Compostela. Zij lopen voor het Pastor Thomas Fonds dat zich inzet voor onderwijs aan kinderen in India. “Wij hopen dat parochies voor onze reis bidden, wij zullen voor onze donateurs en de parochies in het aartsbisdom bidden.” Daarnaast sprak kardinaal Eijk uitgebreid met andere pelgrims, die hun ervaringen met hem deelden.


Foto links: Robert Snoeren krijgt reiszegen
Foto rechts: Ria Mensink, An Heerink en Lidy Pelgröm


Foto links: Stoet op weg naar koffie en ontmoeting
Foto rechts: In gesprek met kardinaal Eijk

Na de bedevaart
In zijn preek tijdens de Zendingsviering keek kardinaal Eijk vooruit naar de tijd na de bedevaart: “Velen van ons voelen zich gesterkt en bemoedigd door deze bedevaart, maar wordt eenmaal thuis alles wat we hier hebben gekregen niet snel weer ondergesneeuwd door dagelijkse zorgen en plichten? Om vast te houden wat we hier hebben ontvangen, bestaat een probaat middel: het meditatieve of overwegende gebed,” hield de kardinaal de pelgrims voor. “Hierin leggen we aan Jezus niet een vraag of intentie voor, maar proberen we Hem ons innerlijk voor te stellen tijdens één van de gebeurtenissen van zijn Menswording, leven, lijden, dood en verrijzenis. Zo kunnen we innerlijk iets vasthouden van wat we hier in Lourdes hebben ontvangen en ook verdiepen.”
Bij de toevoeging van de Geheimen van het Licht in 2002 noemde paus Johannes Paulus II wat de apostelen deden bij de Gedaanteverandering één van de sprekendste voorbeelden van het meditatieve gebed, aldus de kardinaal. De drie apostelen zagen toen met eigen ogen het stralende gezicht van Jezus na Diens Verrijzenis: “De apostelen hadden graag Jezus zo vastgehouden, zoals wij onze Lourdeservaringen, maar dat stond Jezus niet toe. Maar de apostelen hebben vaak deze gebeurtenis innerlijk bij zichzelf overwogen en daardoor vastgehouden. In het kijken naar Jezus’ gelaat ligt de opdracht van elke christen: daarmee kun je Hem innerlijk vasthouden,” benadrukte Eijk.
Echt naar iemand luisteren betekent naar zijn gezichtsuitdrukking kijken. “Dat doen we als het ware wanneer we de Geheimen van de Rozenkrans overwegen en ons innerlijk Jezus’ gezicht voorstellen tijdens de verschillende fasen van Zijn leven, lijden, sterven en verrijzen. In Zijn lijden, aan het kruis, thuis aan de muur of het kruisje, waarmee de Rozenkrans begint, die we met ons meedragen. Dit helpt om ons eigen lijden in gemeenschap met Jezus te gaan dragen, zodat Hij het eigenlijk voor ons gaat dragen.”

Blikken van Maria
Hij vervolgde: “Maria kan ons helpen om met haar ogen naar het gezicht van Jezus te kijken – dan gaat de wereld van God voor ons open.” Kardinaal Eijk gaf een aantal voorbeelden van de blikken die Maria op Jezus wierp: teder na Zijn geboorte, ondervragend toen ze hem als 12-jarige in de tempel kwijt raakten, doordringend bij de bruiloft te Kana, vol lijden toen Hij aan het kruis hing en “nu aanschouwt zij in de hemel Jezus als de Verrezen Heer in Zijn eeuwige Gedaanteverandering met een blik van overgrote vreugde. Niemand beter dan Maria kan ons helpen onze blik te richten op het gezicht van Jezus, en dit gebeurt in het bidden van de Rozenkrans.”
Kardinaal Eijk: “Het bidden van de Rozenkrans helpt ons de ogen dagelijks te richten op het gelaat van Christus. Daardoor wordt Hij voor ons een levende persoon in ons dagelijkse leven en zo wordt ons geloof levende werkelijkheid. Doelloosheid en moedeloosheid worden daardoor vervangen door hoop en moed. Zo kan bij ons ook een innerlijke gedaanteverandering op gang komen zodat iets van het stralende liefdevolle gezicht van de Verrezen Heer bij ons zichtbaar wordt. Zo houden we wat we hier in Lourdes ontvangen vast als we eenmaal thuis zijn.”


Foto links: Jonge pelgrims tijdens zendingsviering
Foto rechts: De jongste pelgrim

Volgende bedevaart
Na afloop kreeg kardinaal Eijk uit handen van bedevaartleider Jan Weevers namens de VNB en de 1.500 pelgrims een geschenk vanwege zijn bisschopsjubileum: op 6 mei is kardinaal Eijk 12,5 jaar bisschop. Weevers bedankte de kardinaal namens iedereen voor de wijze waarop hij deze bedevaart heeft vormgegeven.
‘s Avonds bezochten vele honderden pelgrims de musical ‘Het verhaal van iedereen’, gebaseerd op het boek ‘Lourdes, Bron van vertrouwen’. Daarin vertellen verschillende mensen in een park hun (levens)verhaal. Doel van deze stichting, opgericht door VNB-vrijwilligers, is om activiteiten te organiseren voor en door pelgrims. Het Aquerofonds geeft financiële steun aan mensen om een reis naar Lourdes mogelijk te maken. Na afloop van de musical kondigde de Utrechtse hulpbisschop Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten, de volgende bedevaart naar Lourdes van het Aartsbisdom Utrecht aan: deze zal in 2015 plaatsvinden.


Foto links: Jan Weevers spreekt kardinaal Eijk toe
Foto rechts: Applaus van de pelgrims na de woorden van Weevers


Vele pelgrims kwamen af op de musical van Aquero


Mgr. Woorts kondigt de volgende bedevaart naar Lourdes aan (in 2015)