Aartsbisdom > Nieuws > Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Kardinaal Eijk heette in de Sint Catharinakathedraal niet alleen de ouders en zus van de wijdeling welkom, maar heel bijzonder ook zijn grootmoeder die met een wensambulance naar Utrecht was gekomen. “U heeft hier in het bijzonder naar uitgekeken, mooi dat u er inderdaad bij kunt zijn,” zo zei kardinaal Eijk. Hij richtte zich ook tot de parochianen in het bijzonder van de Zalige “maar inmiddels heiligverklaarde Titus Brandsmaparochie” en de leden van de geloofsgemeenschap rond de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo, “waar Erik altijd acoliet is geweest en het handwerk heeft geleerd.”

Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in deze wijdingsplechtigheid zei rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut over de wijdeling dat hij “zich geroepen weet zijn leven aan God te geven, om het Evangelie te verkondigen en mensen te begeleiden in hun geloof.” Rector Kuipers noemde ook Rozemans grote hart voor het proces van parochievernieuwing. “Daar wil hij zich – met een team van vrijwilligers – de komende jaren voor inzetten en op deze manier vele mensen tot Christus en Zijn Kerk brengen. … Als verantwoordelijken van het Ariënsinstituut hebben we Erik in de afgelopen jaren leren kennen als een gelovig en spiritueel mens en hebben we hem zien groeien in zijn vriendschap met de Heer en zijn geschiktheid voor het pastoraat. Dat is in de laatste maanden – waarin hij als diaken werkzaam was in de Zalige Titus Brandsmaparochie – meer dan eens bevestigd. De vele mensen die vandaag aanwezig zijn om de viering van zijn priesterwijding mee te maken, laten dat ook zien.”

Kardinaal Eijk verwees in zijn preek naar de eerste lezing van deze wijdingsmis, genomen uit de profetie van Jeremia. “Jeremia is van nature een schuchtere en verlegen man. Nu wordt hij ook nog eens op jonge leeftijd door God geroepen om een moeilijke boodschap te brengen aan het volk van Israël. Daarom probeert hij God van het idee af te brengen om hem tot profeet te roepen, door Hem te wijzen op zijn jeugdige leeftijd, maar zijn poging is tevergeefs. … Erik, je hebt al een rechtenstudie achter de rug in Leiden en een paar jaar gewerkt voor de gemeente Enschede. Daarna volgde de priesteropleiding. Je bent daardoor al een eindje in de dertig en kunt dus moeilijk tegen God zeggen: ‘Ach, Heer, mijn God, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong.’ Met die smoes kun jij bij God niet meer aan komen zetten. Overigens heb je aan een smoes ook geen enkele behoefte, omdat je met volle overtuiging en met de volle overgave van je wil ja hebt gezegd op je roeping tot het priesterschap.”
Toch is het in de huidige seculiere cultuur geen geringe opdracht om als priester het geloof in Christus te verkondigen, aldus kardinaal Eijk. “Maar je bent je er ook zeer van bewust dat het priesterschap neerkomt op een totale zelfgave, die een weerspiegeling is van de totale zelfgave van Jezus aan het kruis en in Zijn verrijzenis met als doel ons te verlossen van het kwaad en de eeuwige dood.”
“Valt dat wel op te brengen? Ja, dat kan, als je blijft in de genade die je met het sacrament van het priesterschap van Christus ontvangt. Je bent door de wijding zo nauw aan Christus verbonden dat je Hem in persoon gaat vertegenwoordigen, speciaal in het opdragen van de Heilige Mis en het sacrament van boete en verzoening, als je mensen de absolutie geeft. Deze intense verbondenheid met Christus, waardoor je in je zijn verandert, schept verplichtingen: noblesse oblige, adel verplicht. Wie Christus in persoon vertegenwoordigt, moet ook zijn vriendschapsrelatie met Hem continu onderhouden en verdiepen. Daarin vind je ook de kracht om je hele leven je medemensen te dienen door Jezus in persoon onder hen present te stellen. In die genade blijf je door met Hem een vertrouwelijke en vriendschappelijke relatie te onderhouden, zoals je die tijdens de priesteropleiding verder hebt ontwikkeld en verdiept.”

Jezus nodigt ons ook uit om met Hem een levendige vriendschapsrelatie te onderhouden, zo riep de Utrechtse aartsbisschop in herinnering. “Zo zegt Hij ook dat Hij de apostelen, de eerste priesters, geen dienaars noemt, maar vrienden. Hij spreekt daarom vrijuit met hen en zij doen dat ook met Hem, zoals vrienden dat met elkaar doen. Erik, ook jij kunt alle moeilijkheden overwinnen die je tegenkomt, als je heel je leven geeft voor Christus en Zijn Kerk, wanneer je met Jezus een levendige vriendschapsrelatie onderhoudt. Dat doe je door de dagelijkse Eucharistievering en je dagelijkse gebedsleven: het brevier, de meditatie en het innerlijke tweegesprek met Jezus als van vriend tot vriend.”
Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er in de nabijgelegen Nicolaïkerk een lunch met receptie georganiseerd. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de pasgewijde priester te feliciteren. Op zondag 19 juni vierde Rozeman zijn Eerste Heilige Mis in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. Volgende week, op zondag 26 juni, celebreert hij voor het eerst in de parochie Z. Titus Brandsma (om 10.00 uur in de Johannes de Doperkerk in Wageningen).

Klik hier voor de preek van kardinaal Eijk
Klik hier om de viering terug te kijken

Tags: ,