Aartsbisdom > Sint Caecilia > Zangdag Aartsbisdom Utrecht 2022: Bonifatiusmis centraal

Zangdag Aartsbisdom Utrecht 2022: Bonifatiusmis centraal

De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 8 oktober de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar ontmoeten, wordt ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen en hun functie in de liturgieviering.

Ook voor jeugd- en jongerenkoren is dit interessant: zij zingen vaak geen vaste misgezangen omdat het beschikbare repertoire niet altijd goed aansluit bij deze doelgroep. De Bonifatiusmis is voor deze koren juist wel heel geschikt. Tijdens deze studiedag zullen gastzangers, die deze Mis al langer in hun repertoire hebben, ondersteunen om de repetitiesessies vlotter te laten verlopen. Onder leiding van professionele musici werken de deelnemers in onder andere partijrepetities, aan het einde van de dag wordt het geheel gepresenteerd.
Deze dag wordt gehouden in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte, start 10.30 uur (inloop vanaf 10 uur) en einde rond 15 uur. Kosten: 25 euro per koor en 5 euro bij individuele zangers. Aanmelding en meer informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.

Foto: jongerenkoor Sint Antonius (JKA) uit de Zalige Titus Brandsma parochie o.l.v. Simon de Jong zingt tijdens de priesterwijding van Erik Rozeman op 18 juni 2022