Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Bisdombedevaart Lourdes van start gegaan

Bisdombedevaart Lourdes van start gegaan

dag-1-lourdes-c

Per trein (een dubbeldeks TGV), bus en vliegtuig kwamen op 2 en 3 mei de pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht in Lourdes aan. Sommige pelgrims vertrokken op zaterdag 2 mei al om 4 uur ’s ochtends per bus naar het Noord-Franse Tourcoing, vanwaar de TGV het leeuwendeel der bedevaartgangers in één dag naar Lourdes bracht. De bus- en vliegtuigreizigers arriveerden in de loop van zondag 3 mei, zodat het totaal ‘Utrechtse’ pelgrims (allen voorzien van een blauwe sjaal) in Lourdes op ruim 1.300 staat.

Zondagochtend vierden de bijna 800 TGV-pelgrims de Plechtige Lauden in de fraaie Rozenkransbasiliek. Want zoals hoofdaalmoezenier Ronald Cornelissen het in zijn welkomstwoord zei: “We beginnen de zondag natuurlijk niet met een wandelingetje.” Na deze viering was er voor dat wandelingetje vervolgens nog tijd genoeg. Vele parochiegroepen zwierven dan ook uit over het heiligdom om bijvoorbeeld een kaars met bedes bij de Grot te plaatsen of de belangrijkste plekken van het heiligdom te bezoeken. Ook de jongerengroepen (er zijn meer dan 100 kinderen en jongeren mee met deze bedevaart) verspreidden zich over het heiligdom, waar ze onder meer tekst en uitleg kregen over het leven van Bernadette.

dag-1-lourdes-a dag-1-lourdes-b

Deze Utrechtse bisdombedevaart is ‘voor alle leeftijden’: de jongste deelnemer is zeven jaar oud, de oudste 102. Dat Lourdes een plek voor alle leeftijden is, bewijst ook het verhaal van het echtpaar Hinfelaar uit Utrecht. Zij zijn met de Gerardus Majella parochie meegereisd voor deze bisdombedevaart en liepen op zondag 3 mei in Lourdes hun kleinkinderen Charles en Edith uit Frankrijk tegen het lijf. “We hoopten ze deze dagen te zien, en dat is de eerste dag al gelukt,” vertellen ze enthousiast. “Ze zijn hier vanuit hun Franse bisdom. Daar gaat de bisschop met emeritaat en hij had nog één wens: met jongeren uit zijn bisdom naar Lourdes gaan. En die wens is in vervulling gegaan.”

dag-1-lourdes-d dag-1-lourdes-e

‘s Avonds was in de Bernadettekerk de officiële openingsviering van de bisdombedevaart. In zijn preek ging kardinaal Eijk in op het jaarthema voor de bedevaarten naar Lourdes voor 2015: ‘De vreugde van de zending’: “Hier in Lourdes hopen wij tijdens onze bedevaart iets te ontdekken over de zending die we als christen hebben, en de vreugde die daaraan verbonden is. Wat de vreugde van die zending inhoudt, en hoe we de kracht vinden om die te volbrengen, kunnen we deze week in het bijzonder leren van Maria en Bernadette Soubirous.”
Maria droeg Christus tijdens de zwangerschap in haar schoot, waardoor zij Christus bij ons brengt, aldus de kardinaal. “Ons dichter bij Christus brengen was ook het doel van haar verschijningen hier in Lourdes aan Bernadette Soubirous: zij riep ons op en roept ons nog steeds op – ook tijdens deze bedevaart – om trouw te zijn en te blijven aan de zending die wij door doopsel en vormsel van Christus Zelf hebben ontvangen. En als we die zending mochten hebben verwaarloosd, dan roept zij ons op die opnieuw ter hand te nemen en er voortaan trouw aan te blijven.”

dag-1-lourdes-g dag-1-lourdes-f
Maria had het niet gemakkelijk met het volbrengen van haar zending. “Niet het minste zwaard doorboorde haar hart toen Jezus na de afname van het kruis en vóór de graflegging nog even op haar schoot rustte. Ook in ons leven zijn er pijnlijke perioden,” zo zei de kardinaal. Is onze zending als christen dan toch met vreugde te vervullen, zoals Maria deed? “Het gaat hier om de innerlijke geestelijke vreugde van de ziel. Dit is de vreugde die de Heilige Geest geeft en die Maria bezingt in haar Magnificat.” Deze vreugde is de eerste vrucht van de liefde, zo benadrukte kardinaal Eijk. “Bidden we dat deze bedevaart ons helpt ontdekken hoe groot en diep de vreugde is die verbonden is aan onze zending als christen.”

dag-1-lourdes-h dag-1-lourdes-i

Tijdens de openingsviering van de bisdombedevaart zegende kardinaal Eijk ook de bedevaartkaars die vanuit het Aartsbisdom Utrecht was meegereisd. Deze kaars werd na afloop van de viering in processie naar de grot gedragen, waar deze na een kort gebed een plek kreeg.

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van kardinaal Eijk