Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Drukbezochte startbijeenkomst bisdombedevaart

Drukbezochte startbijeenkomst bisdombedevaart

Ruim honderd mensen waren op 28 maart uit de parochies van het Aartsbisdom Utrecht afgereisd naar Dijnselburg in Zeist. Daar vond de startbijeenkomst plaats van de bisdombedevaart naar Lourdes in 2012: na een vesperviering met mgr. Eijk kregen de vertegenwoordigers uit de parochies tekst en uitleg over de diverse aspecten van de Lourdesbedevaart in 2012. Ook kregen zij flyers mee ter promotie van de bedevaart (klik hier). Deze is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009, die ruim 1.000 deelnemers telde.

‘Gelukkig’
Aartsbisschop Eijk verwees in zijn homilie naar een interview met een bezorgde hoogleraar opvoedkunde dat hij onlangs las. “Kinderen worden vaak opgevoed tot egocentrische gelukszoekers, die door hun ouders op een voetstuk zijn geplaatst en alleen maar knokken voor hun eigen geluk. Kinderen wordt geen gemeenschappelijk ideaal voorgehouden,” zo vatte mgr. Eijk de zorgen van de hoogleraar samen.
“Wat geven wij jongeren mee?”, vroeg mgr. Eijk. In ontmoetingen met vormelingen brengt hij het gesprek geregeld op wat ze later willen worden. Het antwoord is na enige discussie altijd: ‘gelukkig’. “Doorpratend komen ook zij op de waarheid: geluk bereik je alleen door liefde te geven en te ontvangen. Daar zijn anderen voor nodig en vooral de Ander met een hoofdletter: Hij geeft immers eeuwige liefde en eeuwige trouw.” Voor ons moderne mensen is het een lastig ideaal, maar “we moeten ons in de omgang met elkaar laten leiden door deemoed. De kern van ons christelijk bestaan is Christus navolgen, hij diende ons door zijn Lijden, Kruisdood en Verrijzenis. Zo baande Hij de weg naar het geluk dat altijd blijft. Ook wij moeten ons laten leiden door nederigheid en de ander tot naaste zijn,” aldus de aartsbisschop.

Maria hoort evenzeer bij de kern van ons geloof, hield mgr. Eijk voor. En ook zij is een “voorbeeld van nederige dienstbaarheid. Ze is niet alleen een voorbeeld, maar ook een voorspraak. Zij zoekt in haar nederigheid niet zichzelf maar God, en daarin ook ons. Zo draagt zij bij aan ons geluk en dat heeft betekenis voor ons als pelgrims: zieken maar ook mensen die de kerkelijke praxis al hadden verlaten, keren vaak veranderd terug uit Lourdes.”
“Parochies in het Aartsbisdom Utrecht hebben de opdracht om missionair te zijn,” zo besloot mgr. Eijk. “Een bedevaart is daarvoor zeer geschikt. Het aartsbisdom is niet ‘de Maliebaan’ waar soms zo’n akelige brief of een rotdecreet vandaan komt, het aartsbisdom dat zijn we allemaal samen.”

Speciale bedevaartkaars
De vesperviering besloot met het in ontvangst nemen van een speciale bedevaartkaars voor elke parochie, die ze het komende jaar kunnen gebruiken voor vieringen op weg naar de bedevaart in 2012.

startviering-lichtprocessie-mgr-hoogenboom-foto-pastoor-huitink
Foto: pastoor Huitink

Na een lichtprocessie in de kapel van Dijnselburg volgde het ‘inhoudelijke’ deel, waarin hulpbisschop Woorts nader inging op het pelgrimeren. Hij putte daarvoor uit zijn eigen ervaringen – zijn eerste bedevaart naar Lourdes maakte hij op 16-jarige leeftijd en ook als pastoor organiseerde hij vele parochiebedevaarten naar Lourdes. In 2009 was hij hoofdaalmoezenier van de bisdombedevaart. Maar hij haalde ook het Liturgisch Directorium aan uit 2001, dat benadrukt dat het in een heiligdom gaat om “de ontmoeting met de Levende Heer, waarbij de Eucharistie en het sacrament van boete en verzoening een belangrijke rol hebben. Mgr. Woorts: “Een bedevaart is bedoeld voor bekering, om ons op God te richten, maar het is ook een feest. Dat bestaat niet alleen uit een terrasje, maar vooral uit de vreugde van Psalm 122: ‘We trekken naar Gods huis!’.”

Echternach
Tot slot lichtten twee medewerkers van de VNB de praktische aspecten van de reis toe. Roosmarie Manders vertelde over de krachtenbundeling van het aartsbisdom en de VNB, die tot een nieuwe organisatiestructuur heeft geleid. In elk van de drie vicariaten is een vicariaatscoördinator aangesteld en in elke parochie is een parochiecoördinator plus een verantwoordelijke binnen het pastorale team gezocht. “De uitdaging is nu om ook in elke lokale geloofsgemeenschap een contactpersoon te vinden,” aldus Manders.

startviering-zaaloverzicht-foto-pastoor-huitink
Foto: pastoor Huitink

VNB-directeur Jos van Bussel zette de praktische zaken van de bisdombedevaart naar Lourdes uiteen. De reisopties (vliegtuig, TGV, bus/VNB-lance), de nadruk op gezinnen en jongeren (voor die laatste groep wordt een speciaal ‘jongerenfonds’ in het leven geroepen) en de voorbereidingsreis eind april 2011.
Bij wijze van ‘voorafje’ organiseert het aartsbisdom bovendien samen met de VNB op 13 en 14 juni al een bedevaart naar Echternach, waar onder meer deelname aan de Springprocessie op het programma staat.


Roosmarie Manders en Jos van Bussel

Klik hier voor de flyer met informatie over deze bedevaart