Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Derde nieuwsbrief bisdombedevaart verstuurd

Derde nieuwsbrief bisdombedevaart verstuurd

lourdesblauw2012klein-b

“Beste coördinatoren en contactpersonen van de vicariaten, parochies, geloofsgemeenschappen en vanuit de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. Een lange aanhef. Dat geeft meteen aan hoeveel mensen zich in het aartsbisdom inzetten voor ‘pelgrimeren’.” Zo begint vicaris Cornelissen, hoofdaalmoezenier voor de Bisdombedevaart naar Lourdes in 2012, zijn dankwoord en Kerstgroet in de derde editie van de speciale nieuwsbrief die wordt uitgebracht in de aanloop naar deze bedevaart.

In zijn bijdrage kijkt de vicaris terug op een jaar waarin veel werk is verzet en waarin “is gewerkt aan een nieuwe structuur met gelukkig ook veel nieuwe enthousiaste mensen.” Ook wenst hij allen veel succes in de komende maanden op weg naar Lourdes, “waar we ‘Met Bernadette de rozenkrans bidden’.”

De nieuwsbrief maakt verder melding van de startdag voor alle VNB-vrijwilligers die in functie zijn aangesteld (zoals pastores, hotelleiders en zorgvrijwilligers), die plaatsvindt op 10 maart 2012 in Theater De Flint te Amersfoort. Tijdens deze dag wordt ook de startbijeenkomst gehouden voor de Utrechtse Bisdombedevaart naar Lourdes. Verder in deze nieuwsbrief onder meer: een verslag van de VNB-contactdag van het Aartsbisdom Utrecht, een bericht over het stijgende aantal jongeren dat op bedevaart gaat naar Lourdes en een ‘financiële oproep’.