Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Dag 4 bisdombedevaart Lourdes: Internationale Mis

Dag 4 bisdombedevaart Lourdes: Internationale Mis

internationale-mis-1

Vandaag stond voor de deelnemers aan de bisdombedevaart naar Lourdes de Internationale Mis op het programma. Hoofdcelebrant tijdens deze massale viering in de Pius X basiliek was kardinaal Eijk. De aanwezigheid van vele duizenden gelovigen, de meer dan honderd priesters en diverse bisschoppen maakten grote indruk op de pelgrims. De middagviering contrasteerde juist met die massaliteit: de intieme viering met handoplegging is voor veel pelgrims vaak een emotionele gebeurtenis.

In zijn preek in drie talen (Frans, Italiaans en Nederlands) tijdens de Internationale Mis memoreerde kardinaal Eijk dat het opvallend was dat Bernadette bij alle verhoren die zij van diverse kanten moest verduren haar eenvoud, evenwicht en kalmte niet verloor. “In haar zien we de aansporing van Jezus verwezenlijkt: dat ook al word je voor overheden en gezagsdragers gesleept, je je niet bezorgd moet maken om wat je moet zeggen. Bernadette was er in ieder geval vast van overtuigd dat Jezus ons nooit in de steek laat: ‘Ziet Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’.”
“Het meest intens is Jezus met ons in het sacrament dat we nu met elkaar vieren, dat is het sacrament van de Eucharistie. Daarom had Bernadette ook zo’n diep verlangen naar de Eerste Communie,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. “Vragen we op haar voorspraak dat ook wij, gesterkt door het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament van de Eucharistie, onze zending als christen waar kunnen maken in onze eigen omgeving in grote eenvoud, met innerlijk evenwicht van de geest en met vreugde.” Tijdens de Internationale Mis zong ook het projectkoor dat voor deze bedevaart is samengesteld en dat tijdens alle bisdomvieringen de zang verzorgde.

internationale-mis-2 internationale-mis-3

internationale-mis-4

‘s Middags stond Hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen in de inleiding van die viering kort stil bij de achtergrond ervan: “In het Evangelie van vandaag lezen we dat Jezus mensen aanraakt, de handen oplegt, doet opstaan. In deze viering kunnen de pelgrims indien gewenst de handoplegging ontvangen door gewijde handen die troost, hulp, bemoediging  en bovenal vreugde en liefde schenken om zo getuigen te kunnen zijn van Christus en Zijn vreugdevolle boodschap.”
Diaken Marc Brinkhuis stond in zijn preek vervolgens stil bij de kracht en troost die een bedevaart naar Lourdes biedt. “Maar we zoeken ook verder, naar hulp, kracht van God. Door het opsteken van een kaars bij Maria. In het stille gebed in een van de vele kerken of bij de Grot, in de zegen met het Sacrament – Jezus gaat met ons mee. In het vieren van de sacramenten van boete en verzoening, van de Eucharistie. En vandaag in deze viering waarin Jezus Christus ons de handen wil opleggen.”
Hier in Lourdes is alles begonnen toen Maria Bernadette Soubirous bij de hand nam, “in zekere zin kun je de verschijningen zien als hulp van boven, catechese op weg naar haar Eerste heilige Communie.” En Maria is een goede catechete, ze begint bij Bernadette zelf. “Ze schenkt vertrouwen. Maria glimlacht haar vriendelijk toe, kijkt haar echt aan. Ik ben iemand in haar ogen, ervaart het meisje uit Lourdes,” aldus Brinkhuis. Maar Maria snijdt ook thema’s als zonde en boete aan, maar wel in het perspectief van heelwording. Brinkhuis: “Maria is niet aan Bernadette verschenen alleen voor haar, evenmin ging het Jezus alleen om de vrouw die aan vloeiingen leed en het doodzieke meisje. Het gaat evenzeer om ons. Hij wil ons aanraken, Maria wil ook ons brengen tot het geheim van de Kerk, tot het geheim van ons leven, ze lacht ook ons vriendelijk toe.”

internationale-mis-5 internationale-mis-6

Aan deze bisdombedevaart nemen niet alleen parochies deel. Studenten zijn eveneens meegereisd: de twaalf Utrechtse priesterstudenten maar ook een zestal studenten van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing (FHTL). Eén van hen is FKT-studente Marike Falke (23), die voor het eerst in Lourdes is en zich zowel logistiek als pastoraal inzet voor de pelgrims. “Ik vind het fantastisch om op deze manier met zoveel mensen onderweg te zijn. En wat me erg verrast is hoe bij mensen muren omlaag komen en openheid ontstaat. Soms duurt het een dag of twee maar uiteindelijk gebeurt het. Je deelt hier alles: verdriet, tranen maar er wordt ook heel veel gelachen.” Vooral de Lichtprocessie maakte veel indruk op Marike: “Er hangt dan iets in de lucht – als er gevraagd wordt om stilte valt die ook meteen. En dat gebed in het donker was ook heel bijzonder.”
“Het is mooi hoe hier in Lourdes rolstoelen hoe dan ook voorrang hebben. Het gaat primair om die mensen, zo mogen ze voorop in de Lichtprocessie. Dat heeft me nog het meest geraakt. En sommigen worden er zelf emotioneel door, dat ze hier een week geen ‘last’ zijn. Deze bedevaart bevestigt mijn vertrouwen in mensen en in God met zijn mensen.”

Groepsfoto: Photo Durand

internationale-mis-7

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van kardinaal Eijk

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van diaken Brinkhuis