Aartsbisdom > Sint Caecilia

Kinderkoren in de kerk: aandacht voor kwaliteit

“Zingen is gezond, zingen maakt slimmer en zingen is goed voor hart, ziel en verstand. Zingen is de ideale en actieve manier om je kind het geloof mee te geven. Kinderen staan stil bij de betekenis van liedteksten, leren teksten uit het hoofd en begrijpen daardoor de Bijbellezingen beter. De kinderen van vandaag zijn de toekomstige volwassen gelovigen voor onze Kerk.” Dat stelt Simon de Jong van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia. Deze instelling voor kerkmuziek gaat daarom in het najaar aandacht besteden aan de kwaliteit van de kinderkoorzang in het Aartsbisdom Utrecht. De Jong: “Via projecten wordt ondersteuning aangeboden aan zowel de zangertjes zelf alsook aan de dirigenten en begeleiders.”

Lees verder

Herstart dirigentencursus Kerkelijke Instelling Sint Caecilia

De afkondiging van een nieuwe lockdown half december van het vorige jaar had ook meteen invloed op de dirigentencursus van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht. Doordat er vier weken later alweer wat versoepelingen mogelijk waren, bleef de schade uiteindelijk beperkt tot het afzeggen van één cursusdag. “Inmiddels is de cursus dan ook gelukkig herstart,” zo meldt Marcus de Haard, bureausecretaris van Sint Caecilia.

Lees verder

Eerste deel cantorcursus afgesloten

In deze tijd van de coronaviruspandemie gingen veel koren over tot de inzet van cantores. Vandaar dat de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia voor kerkmuziek een cantorcursus organiseert voor mensen die verder willen komen met voorzingen in de liturgie zoals cantores, voorgangers en koorleiders. Inmiddels is het eerste deel bestaande uit vier cursusochtenden in oktober-november afgesloten.

Lees verder

Kerkmusicus III examen koordirectie in Wageningen

In de r.-k. kerk van Wageningen (Sint Johannes de Doper Geboorte en Verrijzenis des Heren) was op zaterdag 6 november het KM-III examen koordirectie. Vanwege de coronaviruspandemie was het examen uitgesteld naar dit najaar. De twee kandidaten, Michal de Jong en Marian Overmaat, hadden zich terdege voorbereid en kwamen goed beslagen ten ijs.

Lees verder

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie: er is nog plaats

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht start op 27 november met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021-2022) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Cursusleider is Ronald de Haan.

Lees verder

Studie- en ontmoetingsdag voor jeugd en jongeren

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseerde op 2 oktober haar jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag op de 1ste zaterdag van oktober. Ditmaal stond een dag op het programma voor en door kinder- en jongerenkoren. Onder de slogan ‘zingen is leuk, gezond en leerzaam’ heeft dirigent Simon de Jong de kinderen enthousiast getrakteerd op een actieve dag, die werd gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede.

Lees verder

‘Sint Caecilia’: activiteiten en onderscheidingen

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia behartigt sinds vorig jaar de belangen voor de kerkmuziek in het Aartsbisdom Utrecht. Voor dit najaar staan twee cursussen en een studie- en ontmoetingsdag gepland, waarvoor nu geactualiseerde informatie beschikbaar is. Daarnaast is er een bericht van de Coördinator Eretekenen en laat de bureausecretaris weten dat de ‘MISSA CONSOLATRIX AFFLICTORUM’ nog verkrijgbaar is.

Lees verder