Aartsbisdom > Sint Caecilia

Welk kinder-/jongerenkoor wil dit najaar een zangdag faciliteren?

Na het succes van de kinder- en jongerenkorendag van afgelopen januari in Denekamp, wil de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia deze dag graag herhalen op een andere locatie in het Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe doet zij een oproep aan kinder- en/of jongerenkoren om zich te melden en deze zangdag (mede) te faciliteren. Ook parochies die graag medewerking willen verlenen zijn van harte uitgenodigd te reageren, waarbij Sint Caecilia in overleg met geïnteresseerden helpt met de organisatie van praktische zaken en de daginvulling.

Lees verder

Cantorcursus Aartsbisdom krijgt dit najaar een vervolg

In de afgelopen jaren is de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. “Met name tijdens de coronaviruspandemie hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. En ook nu zijn er steeds meer parochies die gebruikmaken van een voorzanger tijdens vieringen,” aldus bureausecretaris Marcus de Haard van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia.

Lees verder

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie start in november

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht start op 12 november met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022-2023) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, cursusleider is Ronald de Haan.

Lees verder