Aartsbisdom > Sint Caecilia > Cursussen Sint Caecilia in seizoen 2023-2024

Cursussen Sint Caecilia in seizoen 2023-2024

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia start dit najaar twee cursussen: ‘Cantor I’ en de ‘Oriëntatie- en basiscursus koordirectie’.

Cantor I
Sinds een aantal jaren is de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld gekomen en wordt ook in het Aartsbisdom Utrecht met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. Het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. “Van belang is dat een cantor niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment,” aldus bureausecretaris Marcus de Haard van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia. Sint Caecilia start daarom dit najaar weer met de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn (Hoofdstraat 18, vlakbij het NS station) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10 uur tot 13 uur. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie en elementen van stemvorming. De kosten bedragen € 125 (inclusief lesmaterialen).

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie 2023-2024
Op 18 november start de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023-2024). Deze wordt gegeven op verschillende locaties binnen het Aartsbisdom Utrecht en bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur. De frequentie is ongeveer 1 keer per twee weken: de cursus loopt door t/m juni 2024. Cursusleider is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, plus aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder gaat de cursus in op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.
Cursusdagen vinden zoveel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd vier keer een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als tweede dirigent vervullen of aankomend dirigent zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. De kosten bedragen € 525.
Bureausecretaris Marcus de Haard van Sint Caecilia: “Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als tweede dirigent vervult en je graag wat meer bagage zou willen hebben, meld je dan eveneens aan.”

Aanmelding voor en verdere informatie over deze cursussen: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.