Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Aartsbisdom Utrecht op weg met Bernadette

Aartsbisdom Utrecht op weg met Bernadette

lourdes-uitsnede2-053

Het Aartsbisdom Utrecht hoopt in 2009 met velen uit de parochies op bedevaart naar Lourdes te gaan. Dat schrijft aartsbisschop W.J. Eijk in een brief aan de leden van de pastorale teams, stuurgroepen van de parochieverbanden, parochiebesturen en pastoraatsgroepen. Het motto van de reis zal zijn: ‘Aartsbisdom Utrecht op weg met Bernadette’.

“Telkens weer blijken deze bedevaarten met groepen uit de eigen parochies en bisdommen een grote verrijking voor het geloof en de onderlinge band, voor jong en oud, ziek en gezond,” schrijft aartsbisschop Eijk in zijn brief. Binnenkort worden alle parochieverbanden benaderd om een contactpersoon voor deze bedevaart aan te stellen.

De bedevaart zal plaatsvinden tussen zaterdag 25 april en zaterdag 2 mei 2009, en wordt georganiseerd in samenwerking met VNB – Nationale Bedevaarten in Den Bosch. Vanuit het aartsbisdom Utrecht is de heer G.L.M. Lokate uit Raalte, aartsdiocesaan contactpersoon voor de VNB en regiocoördinator voor het Lourdeswerk in Salland, gevraagd de bisdombedevaart te leiden. Mgr. Eijk heeft pastoor drs. H.W.Woorts, (parochieverband Sint Maarten – Utrechtse Heuvelrug) reeds vele jaren betrokken bij het organiseren en begeleiden van Lourdesbedevaarten, bereid gevonden hoofdaalmoezenier te zijn.
Als onderdeel van de Lourdesbedevaart in 2009 zal er een speciale kinder- en jongerengroep kunnen meegaan, al of niet samen met ouders. “Afgelopen april-mei is er een bijzonder mooie kinder- en jongerenreis vanuit ons aartsbisdom naar Lourdes geweest. Deze is voor herhaling meer dan vatbaar gebleken,” aldus mgr. Eijk die een deel van deze jongerenreis meemaakte.