Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten.

“Het besluit om de grote bisdombedevaart van volgend jaar niet door te laten gaan, is met pijn in het hart genomen,” aldus mgr. Woorts. “Het was steeds verrijkend om met meer dan 1.000 pelgrims uit heel het aartsbisdom in Lourdes samen te bidden en te vieren. Maar voor een bedevaart van een dergelijke omvang moeten de voorbereidingen een jaar van tevoren starten. Dat is vanwege de coronacrisis niet mogelijk.”
Daarom zullen de bedevaarten naar Lourdes vanuit het aartsbisdom volgend jaar kleiner van opzet zijn. Mgr. Woorts: “Maria is geduldig en wacht op ons. We hopen volgend jaar haar weer te kunnen begroeten in Lourdes.”

Tags: ,