Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Voorbereidingsreis Lourdesbedevaart 2012

Voorbereidingsreis Lourdesbedevaart 2012

lourdesblauw2012klein-b

De parochiecoördinatoren, de vicariaatscoördinatoren en de leden van de pastorale teams die betrokken zijn bij de voorbereiding van de Lourdesbedevaart van het aartsbisdom in 2012, zijn begin maart uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsreis voor deze bedevaart. Zij kunnen mee met de TGV reis van 30 april t/m 7 mei: aangezien tijdens de bisdombedevaart in 2012 de grootste groep per TGV zal reizen, kunnen zij nu zelf ervaren hoe een dergelijke reis verloopt.

Het Aartsbisdom Utrecht gaat ook in 2012 (28 april t/m 5 mei) op bedevaart naar Lourdes. De bedevaart is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009, die ruim 1000 pelgrims trok. Tijdens deze voorbereidingsreis volgen de deelnemers het bedevaartprogramma, waaronder de viering aan de Grot, de Internationale Hoogmis en de Lichtprocessie. Ook staan een stadswandeling en een wandeling naar Bartres op het programma. Bovendien krijgt de groep een kijkje achter de schermen in onder meer het Accueil, enkele (zorg)hotels en het magazijn. Tot slot worden enkele workshops aangeboden, zoals digitaal inschrijven, reis- en annuleringsverzekering en ‘hoe organiseer ik een parochiebedevaart’. Hulpbisschop mgr. H. Woorts, hoofdaalmoezenier vicaris R. Cornelissen en projectleider G. Lokate nemen deel aan deze voorbereidingsreis.
Op 28 maart a.s. wordt in Dijnselburg te Zeist (Amersfoortseweg 10) een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het Lourdeswerk.

Mensen die geïnteresseerd zijn om vanuit hun parochie te fungeren als contactpersoon voor het Lourdeswerk kunnen contact opnemen met de heer Lokate: Lokate@aartsbisdom.nl.