Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Viering bij de Grot ‘hoogtepunt bisdombedevaart’

Viering bij de Grot ‘hoogtepunt bisdombedevaart’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Het hoogtepunt van deze bisdombedevaart.” Zo typeerde kardinaal Eijk op dinsdag 1 mei de viering bij de Grot. Want “we mogen onze zorgen bij de Grot neerleggen, zoals Bernadette ze hier bij Maria neerlegde.” In zijn preek ging de Utrechtse kardinaal in op de structuur en betekenis van de rozenkrans – het thema van deze bedevaart is ‘Met Bernadette de rozenkrans bidden’. Voorafgaand aan de viering plaatste hij de Utrechtse bedevaartkaars bij de grot – dit was vanwege de regen nog niet gebeurd.

De rozenkrans lijkt op het eerste gezicht vooral een gebed gericht op Maria, maar dit is een vergissing, aldus de kardinaal: “Belangrijk is dat de rozenkrans feitelijk een contemplatief/beschouwend gebed is, gericht op Christus. We overwegen samen met Maria de essentiële gebeurtenissen rond Jezus. In de Blijde Geheimen Zijn menswording en kinderjaren; in de Droevige Geheimen Zijn lijden en dood aan het kruis en in de Glorievolle Geheimen Zijn verrijzenis, hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest naast de Tenhemelopneming en de kroning van Zijn moeder in de hemel.”

Gods ritme
De rozenkrans is eigenlijk een samenvatting van het Evangelie. Het is een hulpmiddel om biddend samen met Maria het Evangelie te overwegen. “Met Maria brengen we ons door de rozenkrans in herinnering wat er met Jezus is gebeurd,” aldus kardinaal Eijk. Niet zozeer als herinnering aan iets uit het verleden, maar ook om stil te staan bij wat Jezus hier en nu voor ons doet.
De zalige paus Johannes Paulus II noemde de rozenkrans zijn gebed van voorkeur: ‘Het eenvoudige gebed van de Rozenkrans geeft het ritme van het menselijk leven weer.’ Kardinaal Eijk: “Door de menswording neemt Jezus de menselijke conditie aan. In Zijn geboorte, kinderjaren, lijden en dood herkennen wij wat zich in ons eigen leven afspeelt. Door Jezus zal ook voor ons mensen, naar ziel en lichaam, door de verrijzenis eeuwig leven bij God ten volle worden gerealiseerd. Doordat het ritme van ons leven doorklinkt in de rozenkrans, helpt het bidden van de Rozenkrans om het ritme van ons leven af te stemmen op het ritme van God. De methode van de rozenkrans is daarvoor de herhaling.”

Geheimen van het Licht
“Het is exact om deze reden dat paus Johannes Paulus II in 2002 nog een vierde serie Geheimen toevoegde aan de rozenkrans, de Geheimen van het Licht. We overwogen in het verleden na de Blijde Geheimen direct de Droevige Geheimen – we gingen als het ware direct van de menswording en de kinderjaren door naar het lijden en de dood van Jezus maar stonden niet stil bij belangrijke gebeurtenissen uit Zijn Openbare Leven. De overweging van deze gebeurtenissen zijn echter juist zeer behulpzaam bij het afstemmen van het ritme van ons dagelijks leven op dat van God,” aldus kardinaal Eijk.
Als voorbeeld gaf hij het tweede Geheim van het Licht, ontleend aan het Evangelie van deze Eucharistieviering: ‘Het eerste wonder van Jezus op de bruiloft van Kana’. “Voor het bruidspaar te Kana dreigt het feest van hun leven uit te draaien op een ramp: de wijn is op. Maar het wordt toch geen echec, doordat Jezus hier Zijn eerste wonder verricht, op voorspraak van Zijn moeder die de noodsituatie van het bruidspaar onder Jezus’ aandacht brengt. Jezus zorgt op haar verzoek voor nieuwe wijn uit water en toont zo voor het eerst Zijn goddelijke kant.”

‘Een beetje teut’
“De tafelmeester merkt tot zijn verbazing dat deze wijn beter is dan de eerste – meestal zette men eerst de betere wijn op tafel. Als de meute eenmaal een beetje teut, een beetje tipsy raakte en de smaak niet meer zo goed proefde, kwam er minder goede wijn op tafel. Maar niet nu Jezus voor de wijn heeft gezorgd.”
Kardinaal Eijk: “Het leven dat we hier leiden, kan heel smaakvol zijn, maar het kan niet op tegen de smaak van een leven met en bij God. Bovendien is het leven hier niet in alle opzichten even smaakvol: net als wijn kan bederven en een bijsmaak krijgen, kan dat met ons leven gebeuren. Door liefdeloosheid en onrecht die we ondergaan of anderen aandoen, door tegenslag, teleurstelling, ziekte of handicaps.”
“Het overwegen van het Evangelie met Maria in de rozenkrans helpt ons om de smaak te leren kennen van een leven op Gods ritme,” zo benadrukte de kardinaal. “Daardoor raken we door Maria met Jezus en Zijn grote gaven in ons dagelijks leven vertrouwd. Door het bidden van de rozenkrans en het overwegen van het tweede Geheim van het Licht, alsook dat van de andere Geheimen, kunnen we zo de smaak te pakken krijgen van het levensritme dat alleen God kan geven.”


Blauw-witte paraplu’s markeerden de priesters die de communie uitreikten

Na afloop van de viering werden de groepsfoto’s gemaakt: op het plein voor de Rozenkransbasiliek werd een groepsfoto van de 1500 pelgrims gemaakt, daarnaast schoof kardinaal Eijk aan bij de vele groepsfoto’s die van de parochies werden gemaakt.