Aartsbisdom > Nieuws > Veel kerkelijke kunst in aprilnummer Op Tocht

Veel kerkelijke kunst in aprilnummer Op Tocht

Het aprilnummer van ‘Op Tocht’ besteedt ruimschoots aandacht aan de derde landelijke conferentie over de missionaire parochie, met als thema ‘Volg Mij’. Liefst 850 mensen waren in Veenendaal aanwezig, zo’n 150 meer dan vorig jaar. Ook blikt dit nummer terug op de Stille Omgang in Amsterdam en op de diaconale inspiratiedag in Hilversum.

Verder is er een hoofdrol voor kerkelijke kunst weggelegd in dit aprilnummer. Zo schrijft Pia Verhoeven van Museum Catharijneconvent over rococo kerkmeubelen in Kampen en wordt het boek over de middeleeuwse schilders Joahan Maelwael en de gebroeders Van Lymborch uitgebreid besproken. En in oktober 2023 werd een verloren gewaand schilderij van mgr. Alphons Ariëns teruggevonden. Dit werk (met lichte beschadigingen) van schilder Jan Brugge was op 19 november voor het eerst weer te zien in de jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering in Enschede. Inmiddels is het werk gerestaureerd, Hub Crijns (vicevoorzitter van het Ariëns-Comité) onderzocht de geschiedenis van het schilderij en de maker ervan.
Diocesaan diaconaal werker Tom van Vilsteren besteedt in zijn bijdrage aandacht aan de Regel van Benedictus en spiritueel leiderschap. Beide kunnen in onze huidige moderne tijd bijdragen aan visie en ontwikkeling in relatie tot Caritas, zo stelt hij. “Caritas krijgt vorm door toedoen van vrijwilligers en is geen professionele maatschappelijke of zorgorganisatie met bezoldigde krachten. Maar vrijwillig of professioneel, onbezoldigd of bezoldigd, er zijn organisatorisch en inhoudelijk overeenkomsten te vinden. De behoefte aan (spiritueel) leiderschap is meer dan ooit actueel. PCI’en moeten dealen met ontwikkelingen in de samenleving.”

Kardinaal Eijk schrijft in zijn column over het bezoek dat de Pastorale Commissie van de Duitse Bisschoppenconferentie van 8 tot 12 april bracht aan het Aartsbisdom Utrecht. De leden ervan wilden zich oriënteren op de situatie van de Kerk in het Aartsbisdom Utrecht en in de Nederlandse Kerkprovincie als geheel. De reden is dat ook in Duitsland de secularisering toeslaat, aldus de kardinaal. “Nederland geniet de twijfelachtige reputatie dat dit het eerste land ter wereld is waar zich ongeveer in het midden van de jaren ‘60 van de vorige eeuw een diepe geloofscrisis voltrok met als gevolg een sterke afname van het kerkbezoek.”

Lees de column van kardinaal Eijk
Bestel dit nummer of neem een abonnement op ‘Op Tocht’

Tags: