Aartsbisdom > Nieuws > Veel cultuur in juninummer ‘Op Tocht’

Veel cultuur in juninummer ‘Op Tocht’

Het juninummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt uiteraard aandacht aan de priesterwijding van Paulus Tilma op 5 juni. Verder bevat deze editie een reportage over een bijzondere bedevaart van jonge katholieke professionals naar Maria van Renkum en een rijk geïllustreerd artikel van Pia Verhoeven over het voordraagkruis van aartsbisschop Zwijsen.

In de reeks interviews met jongeren die bewust voor de R.-K. Kerk hebben gekozen het verhaal van Emmy van der Wal uit Arnhem. Tijdens de coronacrisis brak Gods licht letterlijk door in haar leven. “Het geloof heeft me hoop gebracht en een andere kijk op de wereld,” zo vertelt ze. “Ik heb nu veel meer het gevoel dat ik mijn leven onder controle heb, het geloof in God is een soort houvast: ik weet dat Hij achter me staat en me zal steunen.”
Met de zomer voor de deur heeft het juninummer van ‘Op Tocht’ ook veel aandacht voor cultuur: diverse tentoonstellingen, enkele lezenswaardige boeken, een documentaire over Lourdes en de musical ‘Ruth’ komen aan bod. En in de nieuwe rubriek ‘Vijf diaconale vragen aan…’ komen mensen aan het woord die zichzelf dienstbaar hebben gemaakt aan de samenleving. Diaken Jouke Schat bijt het spits af.

Tags: