Aartsbisdom > Nieuws > Thomas a Kempis siert omslag bisdomblad Op Tocht

Thomas a Kempis siert omslag bisdomblad Op Tocht

Het septembernummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ heeft op de cover een foto van een muurschildering van Thomas a Kempis. Deze schildering werd afgelopen zomer in de Zwolse binnenstad aangebracht. Aanleiding is het feit dat Thomas a Kempis op 21 juli 550 jaar geleden is overleden.

De septembereditie van ‘Op Tocht’ kijkt uitgebreid terug op de afgelopen zomerperiode. Zoals op de zomerkampen van het Aartsbisdom Utrecht en op de diverse vieringen rond Maria Tenhemelopneming (15 augustus). Lucas Brinkhuis doet in dit nummer verslag van de online jongerenbijeenkomst die COMECE in juni organiseerde. COMECE is het samenwerkingsverband van de Bisschoppenconferenties van de deelnemende landen aan de Europese Unie. Meer dan 100 katholieke jongeren uit heel Europa namen deel aan deze bijeenkomst, die over drie middagen was verdeeld. Uit de discussies kwamen ook voorstellen voor verbetering van het Europees beleid. Brinkhuis: “De discussies die we voerden waren soms hevig, de meningen verschilden soms zeer. Maar er was altijd respect voor elkaar … Ik denk dat deze bijeenkomst een mooi voorbeeld is van dat het zoeken naar consensus na een stevige discussie loont. Iets om mee te nemen in het dagelijks leven, de Kerk en de politiek.”

Vooruitgekeken wordt er ook in deze ‘Op Tocht’: bijvoorbeeld naar de aanstaande opening van de verbouwde St. Willibrordsabdij in Doetinchem, waar een geheel nieuw gastenverblijf en stiltecentrum tot stand kwamen. Een meerjarig proces dat de abt enkele “slapeloze nachten” bezorgde, zo vertelt hij.
In oktober organiseert de Stichting Ludgerkring een Ludgersymposium. Dan wordt ook een eenmalige aan deze heilige gewijde glossy gepresenteerd. Het symposium en de glossy behandelen diverse onderwerpen, zoals: de ‘Heliand’, het oud-Saksische epos waarin de vier evangeliën als één verhaal worden verteld met de Saksische ridderwereld als achtergrond, de wijze van missioneren door Ludger en het Ludgerpad Zutphen-Münster.
Kardinaal Eijk gaat in zijn column in op de politieke actualiteit en richt zit vooral op waar de christendemocratie voor zou moeten staan.

Lees hier de column van kardinaal Eijk
Neem een abonnement op ‘Op Tocht’ of bestel dit nummer

Tags: