Aartsbisdom > Sint Caecilia > Studie- en ontmoetingsdag voor jeugd en jongeren

Studie- en ontmoetingsdag voor jeugd en jongeren

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseerde op 2 oktober haar jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag op de 1ste zaterdag van oktober. Ditmaal stond een dag op het programma voor en door kinder- en jongerenkoren. Onder de slogan ‘zingen is leuk, gezond en leerzaam’ heeft dirigent Simon de Jong de kinderen enthousiast getrakteerd op een actieve dag, die werd gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede.

Aanwezig waren niet alleen jongerenkoor ‘JKA’ en kinderkoor ‘Sing to God’ van de zalige Titus Brandsma parochie (waartoe Ede behoort), maar ook koren van elders uit het bisdom. Vooral ook uit Ootmarsum en Enschede waren zangertjes aanwezig.

“Na een korte ontvangst in de parochiezaal vertrok iedereen naar de kerk waar mgr. Woorts, als voorzitter van de instelling, het openingswoord deed. Hij was overweldigd door het grote enthousiasme van zowel de jeugd als dirigent. Ook het publiek, veelal ouders, straalde van dit samenzijn,” vertelt Marcus de Haard van Sint Caecilia.
“Na een inzingsessie met stemgymnastiek en het ‘warm maken’ van de juiste spieren, werden aansluitend enkele inzingcanons en toonladders aangeleerd. Hierbij werd een naamspelletje ingebracht, zodat iedereen zich aan elkaar kon voorstellen. Heel leuk! Aansluitend werden twee liederen aangeleerd die voor bijna iedereen onbekend waren. De bekende ‘Gloria-canon’ uit Taizé werd echter de ‘cliffhanger van de dag’,” aldus De Haard.

“Tijdens de lunch, waarbij de bisschop trakteerde op een broodje knakworst, maakten de volwassenen en zeker ook de kinderen onderling leuk contact. In het middagprogramma stonden enkele serieuzere liederen gepland die wat meer inspanning vroegen. Om de concentratie van de kinderen te blijven vasthouden, deelde de dirigent diverse ‘Orff-muziekinstrumentjes’ uit, om tijdens het zingen wat instrumentaal aan te vullen. Van ‘Brood en wijn’ tot ‘Ka Waita’ (Nieuw-Zeelands Marialied in de Maori-taal) werd ook dit dag onderdeel boeiend en met veel enthousiasme gevolgd. Aanwezig waren ook een pianist en een violiste, die zeker een toegevoegde waarde hebben gegeven.” Na een dag lekker met elkaar gezongen en opgetrokken te hebben, waarbij ook gastkoren hun kunnen hebben laten zien en horen, werden alle liederen nog eens gezongen in een afsluitende en liturgisch getinte slotfase. De volgende jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag is op zaterdag 1 oktober 2022, het thema en de locatie volgen later dit jaar.