Aartsbisdom > Diaconie > Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 > Aanmelding Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 gestart

Aanmelding Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 gestart

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. De organisatie van deze prijs vraagt aan de parochies om diaconale initiatieven op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom door te geven, “die het naar uw mening verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren.”

Daarbij kan ook gedacht worden aan “oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties,” aldus mgr. Hoogenboom (vicaris-generaal Aartsbisdom Utrecht) en Hub Crijns (vicevoorzitter Stichting Het Ariëns-Comité). “We vragen uw medewerking om de Ariëns Prijs 2022 opnieuw tot een diaconaal feest te maken. Tot einde december 2021 kunnen initiatieven worden voordragen.” Criteria waar de jury waarde aan hecht, zijn (niet alle criteria zijn noodzakelijk): Samenwerking met anderen; Samenwerking met bondgenoten; Terugkoppeling naar gelovigen; Inhoud en aanpak; Inzet en toewijding; Vernieuwend en /of met uithoudingsvermogen. Kortom: voorbeeldig en tot navolging uitnodigend.

De Ariëns Prijs voor Diaconie is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht, het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de diaconale inzet in het Aartsbisdom Utrecht te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van het Aartsbisdom Utrecht, omdat hij grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Aldus bracht hij de katholieke sociale leer op een inspirerende manier in de praktijk.
Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een mooi aandenken. Net als bij eerdere edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Deze keer is er ook weer een publieksprijs, waarmee mensen kunnen stemmen op wat zij het beste initiatief vinden. De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Klik hier voor meer informatie.
Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

Tags: