Aartsbisdom > Nieuws > Stemmen voor Ariëns Publieksprijs nu mogelijk

Stemmen voor Ariëns Publieksprijs nu mogelijk

Via de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) kan sinds 1 juni gestemd worden voor de Publieksprijs van de Ariëns Prijs voor Diaconie. In totaal zijn er 31 initiatieven, projecten en activiteiten waarop nog t/m 10 oktober kan worden gestemd.

Van elk initiatief is een kort verhaal beschikbaar op de site. Uit dat overzicht blijkt de verscheidenheid van de genomineerde projecten: van inloophuis tot hulptelefoon, van pelgrimstocht tot herinneringsboek en van fietsprojecten tot initiatieven rond voedsel. Deze keer heeft de organisatie ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee – deze projecten dingen niet mee voor de Publieksprijs.

Met de diaconale Ariënsprijs worden twee doelen nagestreefd:
a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft in mei alle genomineerden persoonlijk bezocht om een goede indruk te krijgen van de verschillende initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen die gebundeld zullen worden in een boekje.

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie op 12 oktober in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer.

Meer informatie over de projecten
Direct stemmen

 

Tags: , ,