Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Startbijeenkomst Lourdesbedevaart 2012

Startbijeenkomst Lourdesbedevaart 2012

Het Aartsbisdom Utrecht gaat ook in 2012 (28 april t/m 5 mei) op bedevaart naar Lourdes. De bedevaart is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009, die ruim 1000 pelgrims trok. Voor deze editie van de bisdombedevaart is vicaris R. Cornelissen (vicariaat Deventer) de hoofdaalmoezenier, G. Lokate is de coördinator van de reis. Op 28 maart a.s. wordt in Dijnselburg te Zeist (Amersfoortseweg 10) een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het Lourdeswerk.

Vanaf 19.00 uur zijn de mensen welkom, om 19.30 is er een vesperviering. Aansluitend klinkt het ‘startschot’ met een toespraak van mgr. Eijk. Ook de VNB, die deze bedevaart voor het Aartsbisdom Utrecht zal organiseren, is aanwezig met een presentatie over de verschillende reisopties.
Vicaris Cornelissen rekent op een mooie bijeenkomst: “Alle parochies ontvangen één dezer dagen een uitnodiging voor deze startavond. Zo’n avond maar zeker ook een bedevaart zijn een kans om elkaar beter te leren kennen,” benadrukt hij. “Door met elkaar op pad te gaan, ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen één grote nieuwe parochie. Maar ook de band tussen de parochies en het bisdom wordt versterkt, zo hebben we in 2009 gemerkt.”


Dijnselburg te Zeist

Tweepersoons afvaardiging
Het is de bedoeling dat in elk van de 49 ‘parochies nieuwe stijl’ twee personen verantwoordelijk zijn voor het Lourdeswerk: een coördinator en een contactpersoon binnen het pastorale team. De organisatie hoopt op 28 maart uit elke parochie dan ook een tweepersoons afvaardiging te mogen begroeten.
In de aanloop naar de Lourdesbedevaart zullen er in het aartsbisdom diverse activiteiten en vieringen worden georganiseerd. Zo is in mei in elk van de drie vicariaten een Mariavesper gepland. Hierover volgt nog nadere informatie.
Eerder deze maand werd op diverse plaatsen in het Aartsbisdom Utrecht ook een ‘Mariaweek’ georganiseerd, onder meer in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal. Deze week eindigde op 11 februari (Feest van O.L.V. van Lourdes).

Download hier de uitnodiging voor de startbijeenkomst (versie voor de contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams)
Download hier de uitnodiging voor de startbijeenkomst (versie voor de VNB-parochiecoördinatoren, de VNB-contactpersonen van de geloofsgemeenschappen en de VNB-vicariaatscoördinatoren)

Meer informatie: Lokate@aartsbisdom.nl