Aartsbisdom > Nieuws > Septembernummer ‘Op Tocht’ verschenen

Septembernummer ‘Op Tocht’ verschenen

Medio september is ‘Op Tocht’ nr. 7 verschenen. Deze editie van het bisdomblad bevat onder meer een zomeroverzicht met nieuwsberichten uit de vakantieperiode. Ook is een verslag op genomen van de pelgrimage van een aantal jonge dominicanen dwars door het Aartsbisdom Utrecht.

Met als motto ‘In vurig vertrouwen’ liepen zij in hun witte habijt 125 kilometer van Nijmegen naar hun nieuwe verblijfplaats: een convent bij Citykerk Het Steiger, in het centrum van Rotterdam. De route voerde goeddeels door het aartsbisdom. Ook in dit nummer: een bijdrage van pastoor Monninkhof over een recent Vaticaans document over geloof en sport (‘Giving the best of yourself. The Christian perspective on sport and the human person’: ‘Het beste van jezelf geven’), de column van kardinaal Eijk (ditmaal over het inspirerende voorbeeld van kandidaat-zalige Alphons Ariëns), Wereldmissiemaand en nieuws over de aanstaande bisdombedevaart naar het Heilig Land.

Klik hier voor de column
Klik hier voor een abonnement op ‘Op Tocht’ of om dit nummer na te bestellen