Aartsbisdom > Nieuws > Rozenkransgebed voor de vrede in aartsbisdom

Rozenkransgebed voor de vrede in aartsbisdom

rozenkransgebed-1-kl

De R.-K. Kerk viert op 1 januari zowel het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God als de Wereldgebedsdag voor de vrede. Dit jaar werd die dag in de zeven Nederlandse bisdommen door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. In het Aartsbisdom Utrecht gebeurde dit in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht, in het Klooster Cenakel van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding te Utrecht en in de parochiekerk HH. Cosmas en Damianus te Abcoude.

Plebaan Huitink leidde het gebed in de ‘Vredeskapel’ in de kathedraal, mgr. Hoogenboom ging voor in het gebed in het Klooster Cenakel en mgr. Woorts deed dit voorafgaand aan de H. Mis in Abcoude. De Nederlandse bisschoppen bidden heel 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld.

Na afloop van het rozenkransgebed in de Vredeskapel – gerealiseerd na de benoeming van aartsbisschop De Jong tot kardinaal – werd de H. mis gevierd in de kathedraal. Tijdens zijn preek verwees diaken André van der Steenstraeten op deze Wereldgebedsdag voor de vrede onder meer naar de vredeswens waartoe hij als diaken tijdens elke Eucharistieviering oproept. Die vrede is niet zozeer een cadeautje, zo zei hij, “maar een opdracht. Een opdracht om onder andere aandacht voor anderen te hebben.”

rozenkransgebed-3-kl rozenkransgebed-4-kl

Diaken Van der Steenstraeten ging ook in op de betekenis van het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie op 1 januari wordt gevierd. Maria werkte mee met Gods heilsplan en vormt daarmee de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
Het volk Israël is de bruid en Maria is het gezicht ervan, als bruid van de H. Geest: zonder Maria geen Evangelie, benadrukte Van der Steenstraten. “Ze is Moeder van de God en dus ook Moeder van de Kerk.” Maria is niet ik-gericht, zo betoogde Van der Steenstraeten. Hij haalde twee menstypes aan: de mirror people en de window people. De mirror people staan ‘s ochtends voor de spiegel en bekijken met plezier zichzelf, terwijl de window people juist uit het raam kijken en op anderen zijn gericht. Maria behoort tot die laatste categorie. “Ze brengt ons bij Christus, ze kan ons tot voorbeeld zijn in haar zorg voor de ander, in het richten op het goed. Dan kan de wereld meer een plek van de vrede zijn. We kunnen met Maria ja zeggen en in het nieuwe jaar de focus op Christus houden.”

Meer informatie over het rozenkransgebed voor de vrede in 2018, klik hier.