Aartsbisdom > Nieuws > 1 januari: Verenigd in gebed voor de vrede

1 januari: Verenigd in gebed voor de vrede

rozenkrans-kardinaal-de-jong-kl

Elk jaar viert de R.-K. Kerk op 1 januari zowel het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God alsook Wereldgebedsdag voor de vrede. In de zeven bisdommen van Nederland wordt op deze dag door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen hopen dat velen met hen verenigd zijn in dit gebed voor de vrede dat in 2018 het hele jaar zal plaatsvinden. In het Aartsbisdom Utrecht zijn er drie plekken waar gelovigen op 1 januari aan kunnen sluiten bij het rozenkransgebed.

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Plaatsen van gebed in het aartsbisdom
Op 1 januari wordt echter niet in één, maar in alle bisdommen de rozenkrans gebeden voor de vrede. In het Aartsbisdom Utrecht zal plebaan A. Huitink in de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 38, Utrecht) voorafgaand aan de Heilige Mis van 10.30 uur vanaf 9.45 uur met de aanwezige gelovigen de rozenkrans bidden. De Sint Catharinakathedraal is als zetel van de aartsbisschop van Utrecht de Metropolitaankerk van de Nederlandse Kerkprovincie alsook parochiekerk. Het gebed zal worden gehouden in de ‘Vredeskapel’ in de kathedraal, deze kapel werd gerealiseerd na de benoeming van aartsbisschop De Jong tot kardinaal.
Mgr. Hoogenboom zal op 1 januari aansluitend aan de viering van de Heilige Mis van 9.00 uur in het Klooster Cenakel van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (Sint Willibrordusstraat 34, Utrecht), met de aanwezige gelovigen de rozenkrans bidden.
Mgr. H. Woorts zal op 1 januari om 10.15 uur de rozenkrans tot intentie van de vrede voorbidden in de parochiekerk HH. Cosmas en Damianus (Kerkstraat 23, Abcoude), voorafgaand aan de H. Mis.

Elke maand een sms
Op 1 januari ontvangen diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld een sms bij wijze van herinnering dat die dag gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. Aanmelden voor de sms-service kan nog steeds: u ontvangt dan elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie ter herinnering dat op die dag het gezamenlijke gebed van de rozenkrans plaatsvindt. De ontvangers kunnen dan die dag meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie van de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de vrede; 2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis); 19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria; 9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen); 31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth; 9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria; 7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch; 15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming; 8 September – Feest Maria Geboorte; 7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans; 1 November – Hoogfeest Allerheiligen; 8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

Klik hier om u aan te melden voor de maandelijkse sms.

Klik hier voor een handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

Klik hier voor de boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag.

Foto: deze rozenkrans was van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.