Aartsbisdom > Nieuws > Rome en Borne in Kerstnummer ‘Op Tocht’

Rome en Borne in Kerstnummer ‘Op Tocht’

Deze week is het Kerstnummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een uitgebreide reportage van de diakenwijding van Gauthier de Bekker op 30 november. Ook de tweejaarlijkse bisdomdag eerder die maand krijgt ruim aandacht. Verder meldt ‘Op Tocht’ dat de inschrijving voor de bisdombedevaart naar Ierland in juni 2020 is geopend, schrijft Pia Verhoeven over het koperen doopvont in de St. Janskerk te Arnhem en gaat de bijdrage van diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof over ‘Kerstmis, opdat we groeien in liefde’.

Oldenhof tekent ook voor het verslag van de viering van de Dies Natalis van de Tilburg School of Catholic Theology. Bij die gelegenheid sprak kardinaal Turkson, die in Rome leiding geeft aan de Dicasterie (het ministerie) ‘voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling’. De titel van Turksons rede was: ‘Caritas Christi urget nos’ (2 Kor. 5,14) – de liefde van Christus drijft ons. Het is God zelf die in Christus tot ons komt en in ons met Zijn liefde werkzaam is, door de Geest, tot heil voor de wereld. Aan de hand van allerlei voorbeelden uit de Schrift, de Kerkvaders, de kerkgeschiedenis en de sociale encyclieken vanaf ‘Rerum Novarum’ liet kardinaal Turkson zien dat er een doorgaande lijn is in het spreken en handelen van de Kerk. God hoort de noodkreten van de armen; Hij roept; mensen geven gehoor aan die roepstem. Soms worden zij gehoord, soms niet. Rijkdom en macht kunnen blind maken voor de nood van de armen. Degenen die zich inzetten laten zien hoe belangrijk liefde is als drijfveer voor maatschappelijke inzet, en hoe christelijke liefde vruchteloos blijft als er geen oog is voor de werkelijke maatschappelijke verhoudingen.
Verder bevat dit decembernummer van ‘Op Tocht’ nieuws uit diverse parochies, zoals de parochie HH. Jacobus en Johannes waar de St. Stephanuskerk in Borne dankzij een restauratie niet langer roest. In zijn column roept kardinaal Eijk de lezers op zich opnieuw of dieper bewust te worden “van de Eucharistie als het kostbaarste geschenk dat God ons in dit leven geeft.”

Lees hier de column van kardinaal Eijk
Klik hier om dit nummer na te bestellen of voor een abonnement

 

Tags: