Aartsbisdom > Nieuws > Paus: bid wereldwijd op 25 maart het Onze Vader

Paus: bid wereldwijd op 25 maart het Onze Vader

Paus Franciscus heeft alle christenen wereldwijd opgeroepen om op woensdag 25 maart (Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap) op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle hoofden van de Kerken en de leiders van iedere christelijke gemeenschap uit om, samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd (12 uur) het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.”

Urbi et Orbi al op 27 maart
Paus Franciscus zal op vrijdag 27 maart bidden vanaf het bordes van de Sint Pietersbasiliek en dan de zegen Urbi en Orbi geven. Dit is bijzonder: normaal gesproken geeft de paus deze zegen voor ‘Stad en Wereld’ alleen op hoogfeestdagen als Kerstmis en Pasen.
Paus Franciscus: “Ik zal 27 maart om 18.00 uur voorgaan in een gebedsmoment op het bordes van de Sint Pietersbasiliek, ten overstaan van het lege plein. Ik nodig iedereen uit om in de geest deel te nemen via de communicatiemiddelen. We zullen luisteren naar het Woord van God, we zullen ons smeekgebed verheffen, we zullen het Allerheiligst Sacrament aanbidden, waarbij ik aan het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven, waaraan de mogelijkheid wordt verbonden om een volledige aflaat te ontvangen.”
“We willen de pandemie die veroorzaakt is door het coronavirus beantwoorden met het geheel van gebed, compassie en tederheid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het eenzaamst zijn en het het moeilijkst hebben. Onze nabijheid aan de artsen, de werkers in de gezondheidszorg, verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid aan de autoriteiten die strenge maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabijheid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de regering vraagt om te doen voor het welzijn van allen ten uitvoer worden gebracht. Nabijheid aan allen.”

De gebedsviering wordt vrijdag door het Vaticaan live uitgezonden via diverse kanalen.

Tags: