Aartsbisdom > Sint Caecilia > Oriëntatie- en basiscursus koordirectie: er is nog plaats

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie: er is nog plaats

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht start op 27 november met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021-2022) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Cursusleider is Ronald de Haan.

De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, alsook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zoveel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus vindt er viermaal een koorpracticum plaats, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden, worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als tweede dirigent vervullen of aankomend dirigent zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.

Bureausecretaris Marcus de Haard van Sint Caecilia: “Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Vervul je een rol als tweede dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen? Meld je dan eveneens aan!”

De kosten bedragen € 525 per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelden en meer informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.